Đạ Huoai phấn đấu hàng năm phát triển từ 55 - 60 đảng viên mới trở lên
Cập nhật lúc 08:06, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2017 -2020 của Huyện ủy Đạ Huoai, phấn đấu hàng năm có từ 70% -80% tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có từ 90% -93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, phấn đấu toàn Đảng bộ phát triển từ 55 -60 đảng viên mới trở lên, trong đó có từ 65% đảng viên kết nạp mới là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hàng năm, có từ 70% trở lên số chính quyền cơ sở xã, thị trấn đạt Vững mạnh, không có đơn vị yếu kém; từ 80% -85% trở lên số tổ chức đoàn thể cơ sở đạt Vững mạnh, không có tổ chức yếu kém. Đến năm 2020 phấn đấu 100% trưởng, phó các đoàn thể là đảng viên.
 
Thống kê đến cuối năm 2016, toàn Đảng bộ huyện Đạ Huoai có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số 1.480 đảng viên (gồm: 15 Đảng bộ cơ sở với 146 chi bộ trực thuộc và 18 Chi bộ cơ sở đảng); đã nâng cấp 3 Chi bộ cơ sở đảng (Chi bộ xã Đạ Tồn, Chi bộ xã Đạ Mri, Chi bộ Trung tâm Y tế Đạ Huoai) thành Đảng bộ cơ sở đảng và thành lập 2 Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng –Đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan Chính quyền. Có 100% (61/61) thôn, tổ dân phố có Chi bộ đảng. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2010 -2016 không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.  
 
AN NHIÊN
,
.