Di Linh quan tâm phát hành báo Đảng
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14 - CT/TU, ngày 9/5/1997 (nay là Chỉ thị số 32 - CT/TU, ngày 27/5/2015), của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Huyện ủy Di Linh đã triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bởi đây là một quy định bắt buộc đối với các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).
 
Bạn đọc đọc Báo Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Long
Bạn đọc đọc Báo Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Long

Theo Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh, thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Nâng cao hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Hướng dẫn số 203 - HD/BTGTU, ngày 12/6/2015, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành Công văn số 932 - CV/HU về việc “Đặt mua và đọc báo Đảng” để chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị và là một trong những tiêu chí để đánh giá, kiểm điểm, xếp hạng, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên vào dịp cuối năm. 
 
Chỉ thị số 32 - CT/TU, ngày 27/5/2015, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu: “Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng; tạo thành phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong cơ quan, đơn vị; đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá phân loại các TCCSĐ trong sạch vững mạnh và xếp loại cơ quan văn hóa hàng năm”. 
“Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong thời qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và Bưu điện huyện triển khai và kiểm tra, giám sát các TCCSĐ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc chấp hành Chỉ thị số 32 - CT/TU. Bên cạnh các tổ chức, các chức danh phải mua và đọc báo Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên cập nhật số lượng đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên để mua và cấp phát báo trực tiếp đến tận tay. Nhờ vậy, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở huyện Di Linh đã được thực hiện khá nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng. Số lượng đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng ngày càng tăng” - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh Hà Văn Duyên cho biết. 
 
Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh, rút kinh nghiệm những năm trước, để kinh phí mua báo Đảng được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo đúng quy định theo Quyết định số 99 - QĐ/ TW, ngày 30/5/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Huyện ủy Di Linh đã giao về một “mối” là Văn phòng Huyện ủy trực tiếp ký hợp đồng và chuyển kinh phí cho Bưu điện huyện. Bưu điện huyện chịu trách nhiệm phát hành báo đến tận chi bộ và tận tay những đảng viên trên 40 tuổi Đảng. Mặt khác, để khắc phục dần tình trạng phát hành báo chậm trễ và thiếu số lượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn lưu riêng số điện thoại một số TCCSĐ và đảng viên trên 40 tuổi Đảng để khi cần thiết liên hệ, kiểm tra chất lượng phát hành báo.
 
Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Di Linh có 55 TCCSĐ (25 Đảng bộ, 30 chi bộ cơ sở) và 359 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với gần 3.700 đảng viên; trong đó, có 323 đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, hiện nay, Huyện ủy Di Linh đã phát hành Báo Nhân Dân, Báo Lâm Đồng đến với tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên trên 40 tuổi Đảng. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, số lượng đặt mua và cấp phát báo Đảng cho các TCCSĐ gồm 67.528 tờ Báo Nhân Dân (nhật báo) và 58.188 tờ Báo Lâm Đồng (mỗi tuần phát hành 5 số báo). Riêng Tạp chí Cộng sản chỉ phát hành được trên 200 tờ. Đối với 323 đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên, thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TU, sau khi cân đối nguồn ngân sách địa phương, kể từ đầu năm 2016, Huyện ủy Di Linh đã mua và cấp phát đủ số lượng báo Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy đã cấp phát cho đảng viên 40 tuổi Đảng trở lên 59.453 tờ Báo Nhân Dân và 42.705 tờ Báo Lâm Đồng.   
 
Mặc dù triển khai nghiêm túc, nhưng theo Bí thư Huyện ủy Di Linh: “Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đặt mua và đọc báo Đảng, nên việc sử dụng báo, tạp chí tại cơ quan, đơn vị chưa thực sự nền nếp; việc tiếp nhận và cấp phát báo đến các chi bộ và đảng viên trên 40 tuổi Đảng của một số xã, thị trấn đôi khi còn chậm trễ, chưa kịp thời. Mặt khác, huyện Di Linh là địa bàn rộng, nên việc phát hành báo chí (báo in) ở các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và thông tin mạng, Huyện ủy Di Linh sẽ có các giải pháp khắc phục những hạn chế nói trên; nếu không, thì việc phát hành báo Đảng sẽ trở nên khó khăn hơn”.
 
XUÂN LONG
,
.