Lại "bò nhai rơm" cổ xúy "bỏ Đảng"
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Cuối tháng 7/2017, trên blog Doithoai phát tán bài viết của HSP với dụng ý phản bác Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và thể chế chính trị nước ta, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ… Luận điệu của HSP không có gì mới, vẫn chỉ là chuyện “bò nhai rơm”; song, trong bài viết này, tác giả cố ý xuyên tạc về bản chất Đảng, cổ súy “bỏ Đảng”. 
 
Mở đầu bài viết, HSP nêu câu chuyện với cách nói dối… dở ẹc; rằng có một cụ già 92 tuổi từ Hà Nội vào Đà Lạt du lịch tìm đến thăm ông. (Chắc HSP quá “nổi tiếng” nên vị khách chẳng quen biết đã mò mẫm đường xa tới thăm!). HSP bảo cụ già là đảng viên đã tự ý bỏ Đảng, song “chủ nhà” lại nói cái câu mà đứa trẻ nít cũng thấy vô lý đùng đùng là cụ già vào Đảng “Có lẽ cũng từ tiền khởi nghĩa” (?!)… Nói toẹt ra, ông đã bịa chuyện, tạo cái cớ để “nhập chuyện” biểu lộ dã tâm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, nói xấu Bác Hồ!
 
Vẫn luận điệu cũ mèm, HSP tiếp tục xuyên tạc, phủ nhận, phản bác Chủ nghĩa Mác-Lênin; ông ta cho rằng “ảo tưởng, phi lý, phi dân chủ và phản tiến hóa”; Chủ nghĩa Mác - Lênin “như một cô gái đẹp nhưng ngớ ngẩn…”. Trong khi cả thế giới từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lê thì CSVN lại “tôn thờ”, khi “bị thế giới bóc trần” thì CSVN “cố thủ trước cơn bão táp sụp đổ của CS toàn thế giới và làn sóng dân chủ hóa đất nước… đảng giảm nhẹ dần Mác-Lê để rút về với Bác Hồ”. Từ đó, HSP bình luận: “những đảng viên thức thời nhất đã bỏ phắt cái đuôi Mác-Lê để cứu HCM và cũng để cứu mình khỏi chết chìm với con tàu CS thế giới…”. Ông ta xuyên tạc “HCM chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải người Cộng sản, chỉ dùng CS làm phương tiện”…
 
Xàm ngôn vậy nhưng HSP nào hay bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều am hiểu trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin; mang ánh sáng Chủ nghĩa Mác- Lênin vận dụng vào điều kiện thực tế của cách mạng Việt Nam để lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đuổi đế quốc xâm lược giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Cộng sản, trở thành một chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc trong phong trào công nhân quốc tế đấu tranh cho phong trào dân tộc, dân chủ vì hòa bình trên toàn thế giới. 
 
Bằng tư liệu nào, dẫn chứng gì mà HSP xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải người Cộng sản? Hay “chỉ dùng CS làm phương tiện”? Từ bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam “giảm nhẹ dần Mác-Lê để rút về với Bác Hồ”? Những đảng viên nào “thức thời nhất” đã cắt bỏ Mác-Lê để cứu HCM? Họ là số ít hay số đông và bản thân có phải là đảng viên mẫu mực không, tư tưởng có bị “suy thoái”, “diễn biến” theo chiều hướng tiêu cực không? Cứu Hồ Chí Minh là cứu cái gì? v.v... 
 
Trải qua 87 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...”. Thành tựu nổi bật của cách mạng Việt Nam đã minh chứng con đường cứu nước, cứu dân và đưa dân tộc Việt Nam đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định là sáng suốt, đúng đắn! Cớ chi HSP lại xảo trá đổi trắng thay đen, phủ nhận phi lý vậy? Rõ ràng đây là luận điệu của kẻ phản động!
 
Phẩm chất của con người Việt Nam bao đời nay là thủy chung sau trước. Được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc hôm nay, không ai nỡ phụ lòng, bội bạc những mất mát, hy sinh của bao lớp tiền nhân có công khai quốc. Bác Hồ đã dạy “Hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa”; không ai bội bạc, miệng lưỡi độc địa của loài rắn độc như HSP!!!
 
Từ phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, HSP tiến tới xuyên tạc thành quả của cách mạng Việt Nam, bôi nhọ Bác Hồ. Ông ta cho rằng “HCM đã bị cái ảo tưởng “thế giới đại đồng” của CS che mắt nên không nhìn ra kẻ thù…”. Phản động nhất và cũng hết sức trâng tráo khi ông ta nói: “Chọn con đường Cộng sản để cứu nước và phát triển đất nước là sai lầm” (?).
 
Xuất phát từ tư tưởng cực đoan, chống đối cố hữu, HSP ra sức xuyên tạc “Việt Nam đi sai quy luật, phản khoa học nên xã hội không phát triển được”; Đảng CSVN độc quyền toàn trị; “do những ràng buộc của cá nhân HCM…” nên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam dần dần bán đất, bán đảo, bán nước cho Tàu, lệ thuộc Trung Cộng… Từ đó, “đóng vai” một nhà “hiền triết”, “gàn sĩ” HSP đưa ra “triết lý” hết sức phản động “Muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ” (!).
 
Với “triết lý phản động” đó, HSP tích cực cổ xúy, hô hào “Thoát Cộng”, xúi dục, lôi kéo những “đảng viên lưng chừng” ông ta cho là “thức thời nhất” từ bỏ Đảng, quay lưng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; đòi đổi tên Đảng, đổi tên nước… Theo lý luận của HSP, tham gia trong Đảng là vô tình “Cõng rắn cắn gà nhà” hay “Rước rắn vào nhà”? Xảo ngôn tráo trở này đã xúc phạm đến danh dự gần 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cả nước, những “Chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”.
 
 HSP nên nhớ không có người Việt Nam yêu nước nào, không có loại đảng viên “thức thời nhất” nào từ bỏ Đảng, đánh đổi lý tưởng cao cả của đời mình một cách dễ dàng như những lời trâng tráo, xuyên tạc, phản động như kiểu ông nói đâu!
 
HSP tự nhận “Tôi không phải là đảng viên Cộng sản”. Tuy nhiên, giá như ông có cái tâm của một công dân trung thực; được tiếp xúc với những đảng viên chân chính; đằng này, số người ông giao du đều là những đảng viên tha hóa, cực đoan về chính trị, có tư tưởng phản động, thậm chí có người đã quay lưng phản bội Tổ quốc. Bởi vậy, đã hiểu sai về Đảng lại bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan, thù địch, chống đối thì làm sao ông không “ngưu tầm ngưu” trở thành một giuộc; trở thành kẻ phản bội đất nước, phản bội dân tộc Việt Nam?!
 
Trong khi cả dân tộc Việt Nam hy sinh tất cả máu xương, của cải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, HSP chễm chệ trên ghế giảng đường; nhận bổng lộc của Nhà nước để du học nước ngoài lấy bằng học vị (Phó TS lúc đó). Ông có công cán gì trong cuộc đổ máu của cả dân tộc để có ngày hôm nay? Ông và gia đình ông đang thở khí trời nào? Được hưởng lợi từ đâu, bằng xương máu của ai? Sao ông không mảy may do dự, không biết xấu hổ lại buông lời dối trá, xằng bậy, đả phá chế độ này???...
 
Đã gần 80 tuổi rồi, nghĩa là đã “thọt một chân xuống huyệt” sao ông không tận hưởng vãn cảnh yên lành với con cháu, làm những việc phúc đức để con cháu không phải hổ thẹn với đời, lu loa chi những xảo ngôn tráo trở lúc tàn hơi để người đời chê trách? 
 
Chính Tâm 
,
.