Nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên theo Quy định 76

Cập nhật lúc 06:34, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)
Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với hơn 2.700 đảng viên. Suốt từ khi thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã quán triệt và hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc.
 
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Thực hiện Quy định 76, các TCCSĐ trong Khối đã thực hiện việc lập danh sách, giới thiệu đảng viên về chi ủy, đảng ủy các phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt và một số huyện trong tỉnh nơi cán bộ, đảng viên của chi bộ cư trú; kịp thời thông báo cho cấp ủy nơi cư trú biết khi có sự thay đổi của đảng viên chi bộ. Hàng năm, gắn với đánh giá chất lượng đảng viên, các chi bộ đều chủ động gửi phiếu nhận xét để xin ý kiến cấp ủy nơi cán bộ, đảng viên cư trú. Trong những năm qua, hầu như tất cả đảng viên trong Khối đều được đánh giá, nhận xét 4 tốt. 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình đạt văn hóa tiêu biểu. 
 
Cùng với đó, phía cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú cũng đã phối hợp tốt với cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc quản lý, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên. Cụ thể, các chi bộ nơi cư trú đã thực hiện việc tiếp nhận và thông tin cho các đảng viên về tình hình khu dân cư; thông báo kế hoạch sinh hoạt khu phố, tổ dân phố và các kế hoạch, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, các nội dung vận động của hệ thống chính trị tại khu dân cư… để đảng viên nắm rõ cũng như có kế hoạch tham gia, hưởng ứng. Định kỳ hằng năm, chi bộ nơi cư trú đã tổ chức sinh hoạt với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hiện cư trú tại địa bàn từ 2 đến 4 lần trong một năm. Thông qua đó, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; tình hình đảng viên và Nhân dân nơi cư trú; những khó khăn, bức xúc trên địa bàn đều được thông tin cụ thể đến các đảng viên. Cuối năm hoặc khi có đề nghị của chi ủy, chi bộ tại các cơ quan, đơn vị nơi đảng viên công tác thì chi ủy, chi bộ nơi cư trú đều có những nhận xét, đánh giá về tinh thần và thái độ tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú của từng đảng viên.
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các đảng viên của các cơ quan, đơn vị cũng đã có thái độ tích cực trong việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đội ngũ này đã tích cực tham gia các hoạt động cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ở địa phương, góp phần cùng với hệ thống chính trị địa phương xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. 
 
Thông qua việc sinh hoạt tại địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều ý kiến tham gia thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy nơi cư trú; đồng thời tạo được mối quan hệ gần gũi, hiểu biết lẫn nhau giữa đảng viên đang công tác với đảng viên nơi cư trú và với Nhân dân địa phương. 
 
Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra việc thực hiện nội dung này vẫn còn nhiều khoảng trống đặt ra. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Trần Trung Hiếu, vẫn còn một số đảng viên còn lơ là, tham gia sinh hoạt không đều; chưa tích cực góp ý trong đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ nơi cư trú; thiếu tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Vẫn còn nhiều cấp ủy TCCSĐ chưa thường xuyên liên hệ, trao đổi với cấp ủy nơi cư trú để thông báo tình hình đảng viên thay đổi cơ quan, đơn vị công tác, đảng viên bị kỷ luật khai trừ, đảng viên bị xóa tên và đảng viên xin ra khỏi Đảng cũng như việc nắm tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nơi cư trú thiếu phong phú, đa dạng, chưa đáp ứng yêu cầu. Có những buổi sinh hoạt chủ yếu thông báo liệt kê công việc của xã, phường, khu phố rồi chuyển sang nội dung phát động ủng hộ, đóng góp các loại quỹ của địa phương làm cho chất lượng buổi sinh hoạt không đạt yêu cầu. Việc nhận xét, đánh giá hàng năm đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở một số nơi còn hình thức. Phần lớn thực hiện theo quy trình cấp ủy nơi công tác đưa phiếu nhận xét cho đảng viên tự về địa phương liên hệ với cấp ủy để lấy kết quả đánh giá, nhận xét và nhiều cấp ủy chi bộ nơi cư trú không họp chi ủy để thống nhất đánh giá, nhận xét đối với đảng viên, ý kiến nhận xét chủ yếu là của cá nhân đồng chí bí thư chi bộ nên việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên còn mang tính chủ quan, cảm tính. 
 
Để thực sự không còn khoảng trống trong quản lý đảng viên theo Quy định 76, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng việc thường xuyên phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình đảng viên về sinh hoạt, kịp thời uốn nắn, góp ý giúp đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định 76. Đồng thời, đề xuất các cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ với đảng viên về giữ mối liên hệ theo hướng thiết thực, bám sát các đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương, để mọi đảng viên phát huy được trách nhiệm và quyền lợi của mình tại nơi cư trú. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở phối hợp thực hiện và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đặc biệt, cần khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 
HOÀNG MY
,