Ưu tiên bố trí người cách ly tập trung vào các cơ sở của công an, quân đội

Cập nhật lúc 14:22, Thứ Sáu, 10/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Lâm Đồng chuẩn bị cho công tác cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 với tổng số giường đã thành lập và chuẩn bị thành lập gồm 4.050 giường tại 27 cơ sở, chia làm 2 khu vực gồm: Khu vực cách ly quân sự và khu vực cách ly dân sự.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị làm cơ sở cách ly tập trung y tế phòng dịch Covid-19
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị làm cơ sở cách ly tập trung y tế phòng dịch Covid-19
 
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, trong thời gian tới, để phục vụ công tác cách ly tập trung theo chỉ tiêu phân bổ của Quân khu 7 tại Lâm Đồng sẽ ưu tiên bố trí vào các cơ sở thuộc công an, quân đội (gọi là Khu cách ly quân sự) gồm 11 cơ sở với 772 giường. 
 
Hiện, toàn tỉnh đã triển khai hoạt động 2 khu cách ly tập trung tại Nhà khách Bệnh xá H32 và Trung đoàn 994 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng với tổng số 210 giường.
 
Để đáp ứng nhiệm vụ cách ly tập trung theo kế hoạch, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tổ chức khảo sát thực tế và tham mưu cho UBND tỉnh 23 cơ sở để đưa vào làm khu cách ly tập trung của tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu 2.500 giường. 
 
Cụ thể, các đơn vị quân đội có 8 cơ sở với 490 giường; các đơn vị công an có 3 cơ sở với 282 giường; các trường dân tộc nội trú của tỉnh có 6 cơ sở với 911 giường; các cơ sở lưu trú trên địa bàn có 3 cơ sở với 401 giường; ký túc xá các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở với 426 giường. Tổng cộng tỉnh đã chuẩn bị 2.510 giường trong chỉ tiêu 2.500 giường.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chuẩn bị thành lập các khu cách ly tập trung đảm bảo chỉ tiêu tăng thêm 30% kế hoạch được giao với 750 giường. Qua khảo sát, tỉnh đã chọn ký túc xá các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở (ngoài 3 KTX đã nêu trên) với tổng cộng 1.540 giường cách ly trong chỉ tiêu 750 giường.
 
Tổng số giường đã thành lập và chuẩn bị thành lập là 4.050 giường tại 27 cơ sở chia làm 2 khu vực gồm: Khu vực cách ly quân sự và khu vực cách ly dân sự.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương chuẩn bị các cơ sở để cách ly tập trung. Ưu tiên cơ sở thuộc công an và quân đội, sau đó mới đến các cơ sở khác… Các cơ sở cách ly tập trung thuộc công an thì Công an tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, điều hành; các cơ sở thuộc quân đội thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm quản lý điều hành; các cơ sở còn lại (khu cách ly dân sự) nằm ở địa phương nào thì UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý điều hành. Trước mắt, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cần rà soát lại tất cả các cơ sở đã được chọn về đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng điều kiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.
 
AN NHIÊN
,