Xây dựng Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số Lạc Dương

Cập nhật lúc 05:19, Thứ Sáu, 10/04/2020 (GMT+7)
Với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Dương đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong vùng DTTS. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 
 
Trong 5 năm qua, đã có hơn 170 quần chúng ưu tú người DTTS tại Lạc Dương vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng
Trong 5 năm qua, đã có hơn 170 quần chúng ưu tú người DTTS tại Lạc Dương vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng
 
Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.347 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở và 81 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, đảng viên người DTTS là 406 người. Với đặc điểm là địa phương có số lượng người dân cũng như đảng viên người DTTS chiếm tỷ lệ cao, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Dương luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng trong vùng đồng bào DTTS tại địa phương.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Lạc Dương đã ban hành các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS tại địa phương. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Dương bám sát các nghị quyết, đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp; đồng thời, chú trọng tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên trong vùng đồng bào DTTS. Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Lạc Dương cũng đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. 
 
Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào DTTS tại Lạc Dương luôn quan tâm tới nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng tại Lạc Dương cũng làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Trong đó, các tổ chức cơ sở đảng luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân các dân tộc trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ rừng trên địa bàn… Các đảng viên trong vùng đồng bào DTTS luôn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tuyên truyền, vận động Nhân dân. Hiện nay, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lạc Dương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, người dân các dân tộc tại Lạc Dương đã đồng sức đồng lòng hiến đất, hiến cây, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.
 
 Thời gian qua, các cấp ủy đảng tại Lạc Dương cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào ở địa phương. Trong đó, các tổ chức đảng luôn chú trọng về chất lượng nguồn phát triển đảng viên, với các tiêu chí theo quy định nhưng cũng linh hoạt với điều kiện thực tế địa phương. 
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Lạc Dương đã kết nạp được hơn 410 đảng viên mới, trong đó có hơn 170 đảng viên người DTTS, chiếm hơn 40% tổng số đảng viên được kết nạp mới. 
 
Theo đánh giá của Huyện ủy Lạc Dương, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS tại địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở đảng không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các cán bộ, đảng viên người DTTS đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên người DTTS đã được bố trí giữ các vị trí chủ chốt trong các tổ chức đảng và chính quyền các cấp. 
 
Đồng chí Ya TiOng - Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Dương cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS nói riêng đã được các tổ chức cơ sở đảng tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh, bền vững và xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bào DTTS đã có bước phát triển vượt bậc về số lượng, chất lượng và cơ cấu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng đồng bào DTTS cũng đã đóng góp rất lớn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương phát triển ổn định. 
 
“Nhằm phát huy những kết quả đạt được, Huyện ủy Lạc Dương cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thời gian tới” - Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Ya TiOng cho hay.
 
DUY NGUYỄN
,