Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc 20:28, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 3/7, HĐND huyện Đức Trọng tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đã tới dự.
 
Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp
 
Theo đó, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thực hiện tình hình thu chi ngân sách và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng 6 tháng cuối năm 2020; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn kinh phí thưởng thu vượt từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C.
 
Cũng nằm trong chương trình kỳ họp, các đại biểu đã xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Phước Bình (Huyện ủy viên, nguyên trưởng phòng Nội vụ) và ông Nguyễn Xuân Vinh (Huyện ủy viên, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch) do chuyển công tác khác và tờ trình về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Quốc Hoàn - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng.
 
Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản lượng ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.715,4 tỷ đồng, đạt 36,61%, tăng 4,06% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 2.136,7 tỷ đồng, đạt 48,33% kế hoạch và tăng 2,33% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 1.710 tỷ đồng, đạt 47,77% kế hoạch và tăng 1,79% so với cùng kỳ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, ước thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 404 tỷ đồng, đạt 42% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ. Trong đó, thu NSNN do huyện quản lý là 238 tỷ đồng, đạt 48% dự toán và bằng 105% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tỉnh quản lý: 166 tỷ đồng, bằng 35% so với dự toán giao và bằng 86% so cùng kỳ.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết
 
Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện; công tác quản lý đất đai, phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn hán, thiếu nước, vệ sinh môi trường được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững. 
 
Mặt khác, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong thời gian  cao điểm thực hiện dãn cách xã hội (từ 1/4 đến 15/4).
 
Ngoài ra, HĐND huyện cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, gồm: Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình ra kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình ra kỳ họp giữa năm 2020; tờ trình của Thường trực HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2021.
 
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND huyện chất vấn các cơ quan Nhà nước và nghe trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng báo cáo giải trình và tiếp thu các ý kiến của đại biểu về các vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện cũng xem xét và thông qua các nghị quyết tại kỳ họp, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C; Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND năm 2020; Nghị quyết về việc miễn nhiễm chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
THY VŨ
,