Đam Rông kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Cập nhật lúc 18:02, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 18/11, huyện Đam Rông đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) – ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
 
Ông Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm của MTTQ Việt Nam
Ông Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm của MTTQ Việt Nam
 
Hòa chung lịch sử vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam, Đảng bộ huyện Đam Rông luôn chú trọng việc củng cố, xây dựng và tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng xã hội, phản ánh ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên khí thế mới, sức mạnh mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. 
 
Cụ thể là vận động Nhân dân các dân tộc cùng tham gia sinh hoạt ở các tổ chức, hội, đoàn thể; vận động các tổ chức đoàn thể thành viên củng cố, phát triển cả về số và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 53 ban công tác mặt trận thôn. Các tổ chức đoàn thể ngày càng phát triển, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.
 
Trong giai đoạn hiện nay, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Đam Rông không ngừng được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Chủ động nắm tình hình, lắng nghe dân nói, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến dân. Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện 3 Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, cứu trợ, nhân đạo... nhằm động viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, gắn với huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do nghị quyết cấp ủy, chính quyền đề ra. 
 
Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân
Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân
 
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên, cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan ký kết và triển khai thực hiện các nội dung phối hợp, như: Quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND; Quy chế, chương trình phối hợp giữa MTTQ với các ngành công an, thuế, thanh tra nhà nước, viện kiểm sát, ban ATGT... Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dụng gia đình, cộng đồng lành mạnh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội... 
 
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động và kêu gọi MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các dân tộc, các tôn giáo và Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XV) và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng quê hương Đam Rông ngày càng phát triển bền vững.
 
Đồng Chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông phát biểu chúc mừng
Đồng Chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông phát biểu chúc mừng

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đam Rông trao nhà đại đoàn kết cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đam Rông trao nhà đại đoàn kết cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
 
HOÀNG YÊN – HOÀNG SA
,