Đơn Dương: Phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật lúc 23:52, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đơn Dương đã tập trung xây dựng chương trình hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá và phát hiện những nhân tố, mô hình tích cực để nhân rộng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thống nhất kế hoạch, đề án triển khai phù hợp nhằm thay đổi sâu sắc diện mạo nông thôn, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của người dân.
 
Đơn Dương phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh của tỉnh, khu vực và cả nước
Đơn Dương phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh của tỉnh, khu vực và cả nước
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Đảng bộ huyện Đơn Dương đang tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công “Huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025”. Mục tiêu tổng quát của Đơn Dương trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh của tỉnh, khu vực và cả nước. Phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, tập trung vào những ngành nghề, lĩnh vực lợi thế, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng của 2 thị trấn Thạnh Mỹ và D’ Ran…
 
Tại thị trấn D’ Ran, cấp ủy, chính quyền đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các Ban Xây dựng ở tổ dân phố triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó, tập trung trồng cây chủ lực theo hướng năng suất, hiệu quả với quy trình VietGAP. Hình thành các cơ sở chế biến nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức sản xuất theo hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển mỗi năm thêm 1-2 doanh nghiệp, HTX. Củng cố và hoạt động có hiệu quả THT sản xuất Nông nghiệp Phú Thuận, HTX Nông nghiệp Đa Nhim. Thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch canh nông. Hoàn thành các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cấp, chỉnh trang hệ thống điện, cơ sở hạ tầng mạng lưới thông tin, truyền thông đảm bảo hoạt động hiệu quả.
 
Để thực hiện mục tiêu xây dựng “Huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025”, huyện Đơn Dương xác định tập trung vào các chương trình trọng tâm: xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, phát triển kinh tế tư nhân gắn với phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu - hạ tầng đồng bộ để phát triển kinh tế và xây dựng NTM… Trong nghị quyết cũng nêu rõ công trình trọng tâm gồm trung tâm xử lý rau, quả sau thu hoạch gắn với chợ đầu mối nông sản hàng hóa; nhà máy nước sạch; đường vành đai Quốc lộ 27, đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, hồ thủy lợi Ka Zam, công trình đường ĐT 729, chỉnh trang đô thị thị trấn Thạnh Mỹ. 
 
Đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho biết: Trên cơ sở quán triệt những nội dung, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và tình hình thực tế của huyện; bằng quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi 8 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu xây dựng Đơn Dương trở thành “Huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025”. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… 
 
ĐỨC TÚ
,