Hành động để Lâm Đồng phát triển toàn diện

Cập nhật lúc 11:06, Thứ Ba, 18/05/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh đều đặt ra mục tiêu trong chương trình hành động là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình được giao theo quy định của pháp luật; quan tâm đến các lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình phụ trách nhằm mục tiêu chung là đưa Lâm Đồng phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.
 
(Nhấn vào hình để xem chương trình hành động của từng ứng cử viên)
 

 


 
Cách đây 5 năm, tôi đã vinh dự được báo cáo với cử tri Thành phố Đà Lạt về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, luôn bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Nhân dân; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, góp phần thúc đẩy kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng liên tục và khá cao, tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên; có 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, cao hơn bình quân chung của cả nước, đời sống của Nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, chính trị xã hội ổn định. Vai trò, vị thế của Lâm Đồng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung ngày càng được khẳng định. 
 
Tuy nhiên, tỉnh chúng ta vẫn còn nhiều thách thức, tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc trong đời sống của Nhân dân mà tôi phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt trách nhiệm của mình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, phát huy lợi thế, nguồn lực của tỉnh, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khoa học tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 
 
Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 
Một là: Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm để kiến nghị và chỉ đạo giải quyết, đảm bảo phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. 
 
Hai là: Tham gia cùng tập thể HĐND quyết định những vấn đề cơ bản theo luật định nhằm làm cho tỉnh nhà và Thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển về mọi mặt, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước; nâng cao giá trị thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
 
Tích cực nghiên cứu sâu, kỹ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trong các kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao. 
 
Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Ba là: Cùng HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát về tình hình thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm. Đặc biệt là tăng cường giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, việc sử dụng vốn đầu tư công... Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.
 
Bốn là: Ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Thực hiện công khai, minh bạch các nhiệm vụ được giao. Gương mẫu chấp hành pháp luật, vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào địa phương. 
 
Với khát vọng của mình, tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất cùng với HĐND tỉnh nói chung và các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở thành phố Đà Lạt phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần đưa thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.
 
[Xem tiểu sử tóm tắt của ông Trần Đức Quận]
Trở về đầu trang

 
Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, đồng bào cử tri tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Đạ Huoai nói riêng; đồng thời, cũng là cơ hội để tôi tiếp tục cống hiến cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhiều hơn.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị chức trách và nhiệm vụ được giao, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các nội dung, như sau:
 
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Huy động tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra, đặc biệt là dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương; quyết tâm thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư để chọn lựa các đối tác, nhà đầu tư chiến lược thực sự có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính đến đầu tư, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong giai đoạn 2020-2025.
 
Tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh kết hợp xây dựng đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu nhằm tạo đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỹ quan, văn minh, an toàn gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi mua bán, quảng cáo… và các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, xâm hại kết cấu hạ tầng đô thị, cảnh quan môi trường.
 
Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, neo đơn, trẻ em, hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên tất cả các mặt, không để ai bị bỏ lại phía sau.
 
Công khai, minh bạch các quy định, các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát; tập trung chỉ đạo xây dựng bộ máy hành chính thật sự của dân, do dân, vì dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có khả năng hành động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ cao về tham nhũng.
 
Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để thu thập, nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, nhất là các vấn đề mà Nhân dân quan tâm đến với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. 
 
Nghiên cứu, đề xuất và tham gia có trách nhiệm để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng của tỉnh đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, đề xuất các giải pháp từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, hoạt động dân chủ, minh bạch, gần dân, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
Với trách nhiệm là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được ứng cử trên địa bàn huyện Đạ Huoai, sau khi trúng cử, bản thân tôi sẽ tập trung xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của huyện Đạ Huoai để cùng tham gia bàn bạc, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để có những chủ trương, giải pháp phù hợp, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Đạ Huoai; tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để huyện Đạ Huoai hoàn thành các mục tiêu và 3 đột phá chiến lược, 4 chương trình trọng tâm, 7 công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Quan tâm chăm lo, chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các mô hình sinh kế, các chính sách hỗ trợ dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động và các chính sách trợ giúp khác của Nhà nước để tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Cùng với việc hoàn thành trọng trách được giao, nếu trúng cử, tôi sẽ thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ để lắng nghe được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức cách mạng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của cử tri và đồng bào tỉnh nhà. Chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng nói chung và huyện Đạ Huoai nói riêng phát triển nhanh và bền vững. 
 
[Xem tiểu sử tóm tắt của ông Trần Văn Hiệp]
Trở về đầu trang

 
Trải qua nhiều cương vị công tác, tôi luôn nỗ lực rèn luyện, học tập và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, trong những năm qua, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhưng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phần việc đã được giao phó.
 
Xác định nếu được Nhân dân địa phương tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, đó sẽ là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm đối với Đảng và Nhân dân, trách nhiệm đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bởi đây sẽ là nơi tôi công tác và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
 
Đáp lại sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân, nếu bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, với vai trò vừa là đại biểu HĐND tỉnh, vừa là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách theo dõi Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tôi sẽ cố gắng sát cánh với hệ thống chính trị địa phương nhằm xác định các giải pháp để đề ra những chủ trương, biện pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng huyện Đạ Tẻh thực sự là huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã nêu ra, nhất là các lĩnh vực phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; trong đó, chú trọng đến phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và thương mại, dịch vụ. Đặc biệt là tìm cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân tiếp cận để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. 
 
Song song với việc nói trên, khi trúng cử HĐND tỉnh, cùng với chính quyền Đạ Tẻh sẽ quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền quan tâm phân bổ ngân sách, vốn đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất, học tập, khám chữa bệnh…
 
Với cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, vận động, tập hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là các vị chức sắc tôn giáo, già làng, người cao tuổi, nhân sỹ, trí thức… để vận động, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 
 
Bên cạnh đó, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, vận động hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng gia đình, cộng đồng, quê hương Lâm Đồng nói chung và huyện Đạ Tẻh nói riêng ngày càng phát triển bền vững. 
 
Cùng với đó, tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, với chính quyền; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức các diễn đàn lắng nghe dân nói; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Tập trung thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là trên các lĩnh vực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội... Đồng thời, tích cực phát huy dân chủ, tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 

 
Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tiếp tục cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; trong đó, có huyện Đam Rông, nhằm đảm bảo phát triển bền vững, có sự đồng đều tương đối, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương trong tỉnh. 
 
Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công dân, của đảng viên và của người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và của cử tri huyện Đam Rông nói riêng. 
 
Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, nhất là cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là các ý kiến mang tính bức thiết, chính đáng để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
Trong năm 2021, tỉnh Lâm Đồng đã thông qua kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện Đam Rông với tổng kinh phí gần 303,7 tỷ đồng, tổ chức thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, như: Hồ cảnh quan xã Rô Men; đường liên thôn 4-5, xã Đạ Tông; nhân rộng mô hình trồng rau sạch; xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung xã Liêng Srônh; nâng cấp đập tạm Păng Út, xã Đạ Tông; nâng cấp đường giao thông vào các khu sản xuất ở xã Phi Liêng...
 
Đối với huyện Đam Rông, tôi đặc biệt quan tâm đến việc huy động các nguồn lực từ ngân sách và xã hội nhằm thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các dự án đầu tư tập trung vào sản xuất, chế biến nông sản, phát triển mạnh chuỗi liên kết trong sản xuất, gắn với xây dựng và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập, nguồn thu ngân sách cho địa phương. Thu hẹp khoảng cách giữa huyện với các địa phương trong tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, Đam Rông là huyện nông thôn mới. Đồng thời, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đẩy nhanh công tác giảm nghèo tại 3 xã Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long.
 
Với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Đam Rông, tôi có trách nhiệm cùng với tập thể HĐND tỉnh hỗ trợ nhiều hơn nữa để tập trung các nguồn lực triển khai các công trình trọng điểm được chuyển tiếp thực hiện từ giai đoạn trước đây và một số dự án mới.
 
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách cho người có công với cách mạng, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 

 
Tham gia tái ứng cử vào HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng thông qua việc cam kết thường xuyên quan tâm, chăm lo, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. 
 
Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, nhất là các lĩnh vực lợi thế của tỉnh như: Nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch, dịch vụ. Tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư thực hiện các dự án lớn, quan trọng của tỉnh. Quan tâm phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị.
 
Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm đến các chính sách nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Với quan điểm “để không ai bị bỏ lại phía sau”, tôi đặc biệt quan tâm và cam kết hành động, nỗ lực chăm lo đời sống, kinh tế cho đối tượng người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các nhóm giải pháp: Thu hút nguồn lực đầu tư vào ngành nông nghiệp nhất là các lĩnh vực trồng trọt, phát triển hệ thống thủy lợi; triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền. 
 
Riêng đối với huyện Cát Tiên, nơi tôi được phân công trực tiếp phụ trách, tôi sẽ lãnh đạo, hỗ trợ và cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện Cát Tiên tập trung cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 mà UBND tỉnh đã phê duyệt bằng kế hoạch với lộ trình cụ thể. 
 
Huyện Cát Tiên cần hiện nay là phải quy hoạch rõ vùng nào, cho loại cây trồng gì, sản xuất một cách tập trung theo hướng hàng hóa. Phát triển mạnh chăn nuôi tập trung, quy mô lớn với quy trình khép kín theo mô hình kinh tế tuần hoàn, khắc phục được vấn đề gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát tốt dịch bệnh. 
 
Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và hữu cơ; nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân kể cả ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp; hình thành các trung tâm bảo quản, chế biến sau thu hoạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản; đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân, phát triển nông nghiệp bền vững.
 

 
Trong nhiệm kỳ qua, được sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri, tôi đã cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tham dự nhiều cuộc họp HĐND tỉnh, tiếp thu phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh để gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời cho cử tri theo quy định. Tổ chức, tham gia nhiều cuộc giám sát, thẩm định xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, tôi đã tích cực tham gia thảo luận và có các câu hỏi chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng, góp phần thúc đẩy kinh tế Lâm Đồng liên tục tăng trưởng ở mức cao, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, cao hơn bình quân chung của cả nước, đời sống của Nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, vai trò, vị thế của Lâm Đồng ngày càng được khẳng định.
 
Hôm nay, một lần nữa tôi được giới thiệu ứng cử và thể hiện chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự to lớn của cá nhân tôi, làm động lực để tiếp tục cống hiến, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới. 
 
Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy trong thực tế vẫn còn có những vấn đề mà cử tri quan tâm như chất lượng cuộc sống của bà con Nhân dân ở vùng sâu, xa còn thấp; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ… Với những trăn trở như trên, với cương vị và trách nhiệm của mình, tôi xin hứa:
 
Một là, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát và thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình đối với cử tri ở đơn vị bầu ra mình; dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri; đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền thì tổng hợp để tham mưu báo cáo, kiến nghị hoặc hướng dẫn công dân kiến nghị theo trình tự của pháp luật.
 
Hai là, tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND tỉnh; đề xuất việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương và có tính khả thi cao để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Ba là, cùng HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác cán bộ và các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, việc xây dựng tổ chức bộ máy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
 
Bốn là, không ngừng trau dồi, khiêm tốn học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Tham gia cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND tỉnh.
 
Năm là, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ do HĐND tỉnh phân công và nhiệm vụ theo luật định.
 
Với kinh nghiệm 26 năm công tác ở thành phố Đà Lạt, 11 năm công tác ở các ban ngành của tỉnh và là đại biểu HĐND tỉnh 2 nhiệm kỳ liên tiếp, tôi tin tưởng rằng sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và của thành phố Đà Lạt.
 

 
Qua quá trình công tác, bản thân tôi rút ra được bài học quý là người cán bộ càng sâu sát thực tiễn, sâu sát Nhân dân, biết lắng nghe Nhân dân thì càng sớm hoàn thiện bản thân và trưởng thành. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với kinh nghiệm của quá trình công tác và đã từng là đại biểu, là Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, tôi tin rằng bản thân sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu. Đồng thời, tôi sẽ có điều kiện và môi trường tốt hơn để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. 
 
Để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi tự đề ra một số nội dung công việc trọng tâm để tập trung nghiên cứu, tham gia lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
 
Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện sâu sát Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân để từ đó đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các giải pháp, quyết sách, chính sách hợp ý Đảng, lòng dân. Từ đó, tạo thêm sự đồng thuận, động lực để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.
 
Trong đó, tôi sẽ quan tâm đến các vấn đề lớn, trọng tâm như: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá, các công trình trọng điểm của tỉnh để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo hướng chuyển đổi số để giảm phiền hà cho Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
 
Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh, thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, mở rộng không gian du lịch xuống các huyện, thị; trong đó, có huyện Đơn Dương.
 
Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối hàng hóa, thu hút đầu tư trung tâm thương mại cao cấp, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản… 
 
Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hôi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Với trách nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa vai trò giám sát của HĐND với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm, suy thoái về đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản ánh của Nhân dân, đặc biệt là những điểm nóng, những vấn đề bức xúc được Nhân dân và dư luận quan tâm. 
 
Với quan điểm công tác kiểm tra, giám sát phải làm thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, thì việc kết hợp giữa vai trò giám sát của HĐND và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một giải pháp hiệu quả và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
 
Đối với huyện Đơn Dương, để sớm xây dựng thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh; phát triển hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hàng hóa lớn.
 
Bên cạnh đó, tôi sẽ quan tâm đến việc hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất để ổn định đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập, tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích; đề xuất các giải pháp để ngăn chặn tình trạng buôn bán phân bón, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng để bảo vệ nền sản xuất cho Nhân dân. 
 
Ngoài ra, tôi sẽ quan tâm đề xuất lãnh đạo huyện Đơn Dương cân đối hài hòa, hợp lý giữa phát triển trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa; cân đối hài hòa, hợp lý giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch. 
 
Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng với lãnh đạo huyện nghiên cứu và đề xuất với Ban Thường vụ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế đặc thù để huyện Đơn Dương tăng cường thu hút đầu tư và khai thác các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, sớm đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
 

 
Trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị; đặc biệt là vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là HĐND và vai trò của đại biểu HĐND trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương theo quy định của pháp luật…
 
Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân nhận thấy đủ điều kiện để là đại biểu và đủ điều kiện để làm đại biểu. Bên cạnh những vấn đề tập trung tổ chức triển khai để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống, tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm trong chương trình hành động của mình nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm chọn cử tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, cụ thể: 
 
Thứ nhất, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; bản lĩnh chính trị; năng lực thực tiễn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của bản thân và vai trò của người đại biểu… xứng đáng với sự tin cậy, giao phó và tín nhiệm của cử tri.
 
Thứ hai, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương.
 
Thứ ba, với kinh nghiệm công tác của mình, tôi sẽ cùng với cử tri trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan chức năng các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hợp lý các vấn đề bức xúc ở địa phương trên các lĩnh vực nhận được sự quan tâm của cử tri, đó là: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thi; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nghiên cứu khoa học; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; vần đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…
 
Thứ tư, với vị trí công tác hiện tại, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành liên quan, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí để tăng cường sự đồng thuận của xã hội. 
 
Chủ động phát hiện và đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp để tuyên truyền, giải thích, ứng phó kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh ở địa phương, cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; hướng đến mục tiêu năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ là tỉnh khá của cả nước.
 
Các vấn đề nêu trên sẽ trở thành hiện thực, khi có sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và sự quyết tâm của mỗi đại biểu HĐND, trong đó có bản thân tôi nếu được trở thành đại biểu HĐND tỉnh. Mỗi lá phiếu của cử tri ủng hộ cho chúng tôi là cả sự gửi gắm và niềm tin của Nhân dân vào chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, tín nhiệm giới thiệu tôi là một trong số những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi trân trọng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, quý cử tri và luôn tự thấy rằng, dù ở vị trí công tác nào, dù có được tín nhiệm để làm đại biểu HĐND tỉnh hay không, bản thân phải luôn phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò của một cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong phục vụ Nhân dân, đem được những việc làm có ích cho địa phương và Nhân dân để xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững.
 

 
Tôi rất vui mừng được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa bàn huyện Lâm Hà. Tôi xác định đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm lớn trước Nhân dân và Đảng bộ tỉnh.
 
Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, tôi sẽ nỗ lực cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Trong đó, tôi sẽ tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tôi sẽ lãnh đạo, góp phần thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể như góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh; trong đó, đặc biệt chú trọng đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp; phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với các chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản. Quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Cùng với đó, tôi cũng sẽ nghiên cứu để tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong việc cơ cấu lại công nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành có lợi thế; tập trung phát triển công nghiệp chế biến gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh. Song song với đó là phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch, quy hoạch, mở rộng không gian du lịch đến các huyện, thành phố ngoài Đà Lạt. Trong đó, có Lâm Hà là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch lớn. 
 
Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ lãnh đạo, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với những người có công với cách mạng, thương bệnh binh, gia đình chính sách; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người cao tuổi và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, thực hiện tốt chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Cùng với quan tâm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên nước, chống ô nhiễm môi trường; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường… đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư. Tập trung các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
 
Tiếp theo, tôi cũng sẽ góp phần lãnh đạo, xây dựng Đảng, chính quyền của Nhân dân và phục vụ Nhân dân. Trong đó, thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân, của doanh nghiệp. Đồng thời, tôi cũng sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ. Tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm người đứng đầu chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên những lĩnh vực mà Nhân dân quan tâm; tổ chức để Nhân dân trực tiếp góp ý tham gia xây dựng HĐND, UBND xã, phường theo đúng tinh thần Quyết định 218 của Bộ Chính trị.
 
Ngoài ra, tôi cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo, thực hiện để góp phần phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; xây dựng đồng thuận xã hội để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐNĐ tỉnh, trước hết tôi sẽ nghiêm túc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri đến HĐND và các cơ quan chức năng; đồng thời, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh và các phiên giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Và trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, mọi suy nghĩ và hành động của bản thân đều vì quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
 

 
Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu là lãnh đạo của Thành phố Đà Lạt tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt và HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.
 
Tôi cũng ý thức được rằng HĐND thành phố Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố, HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, nhằm không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Để sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, với cương vị công tác của mình, bản thân sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai trong thời gian tới.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố, HĐND tỉnh, với tinh thần, trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan; đồng thời, phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại diện cử tri, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều nội dung kế hoạch đề ra. Trong đó, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 
 
Bên cạnh đó, bản thân cũng phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thật sự là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cử tri và Nhân dân. Tôi cũng sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, của tỉnh. 
 
Ngoài ra, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó là thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, có biện pháp đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và Nhân dân, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và thực hiện tốt phong cách công tác của người đảng viên, của người đại biểu HĐND. Đó là, trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với Nhân dân và kính mong sự quan tâm đóng góp, tham gia ý kiến cũng như ủng hộ, tạo điều kiện của bà con cử tri để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

 
Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự giới thiệu của Tỉnh ủy, sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và Nhân dân trong tỉnh. 
 
Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri sẽ không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; chủ động gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của Nhân dân để tập trung chỉ đạo xử lý, kiến nghị đề xuất giải quyết nhằm đáp ứng kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền điạ phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm "gương mẫu dân thương, kỷ cương dân trọng, năng động dân nhờ". 
 
Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị. 
 
Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các chương trình, nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết mà HĐND đã thông qua đến Nhân dân và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống. 
 
Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện hiệu quả, đầy đủ vai trò nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu Nhân dân, mọi hoạt động đều phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND, các cơ quan chức năng và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất; có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân thành phố luôn đổi mới, đột phá, sáng tạo. Với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ thành phố, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2021 - 2025, trong đó chú trọng về phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành lần thứ VI đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Bảo Lộc trở thành trung tâm đô thị thông minh, phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo tiêu chí đô thị xanh, sạch, đẹp, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là trung tâm kinh tế, chính trị khu vực phía Nam của tỉnh và trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025.
 
Với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy, tôi tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng để mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, khắc phục tình trạng sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho Nhân dân, nhất là vấn đề đất đai, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thắc mắc của cử tri, Nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, ý chí nguyện vọng chính đáng của Nhân dân hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để thường xuyên cập nhật vào chương trình hành động của mình, nhằm kịp thời chuyển hóa từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân sang hành động của mình, chuyển hóa từ lời hứa sang hành động quyết liệt, cụ thể trên cương vị công tác của mình để đáp lại sự tin yêu của cử tri, Nhân dân thành phố Bảo Lộc trên tinh thần thống nhất mọi chủ trương, tư tưởng vững vàng, hành động quyết liệt.
 
 
NHÓM PHÓNG VIÊN (lược ghi)

 

,