Phá nhiều diện tích rừng để sản xuất nông nghiệp

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)
Qua đối chiếu hình ảnh Google Earth từ năm 2006 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng xác định nhiều diện tích rừng bị phá, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn xã Đạ Chais (Lạc Dương) để sản xuất nông nghiệp.  
 
Cụ thể, hình ảnh Google Earth thể hiện năm 2006 với hơn 11.700 m2 diện tích hiện trạng là rừng thì thời điểm kiểm kê năm 2014 và hiện nay đang canh tác cây cà phê thu hoạch. 
 
Tiếp theo, trên diện tích 1.025 m2 đang trồng bắp, cà phê thì hình ảnh Google Earth ghi nhận thời điểm tháng 3/2006 hiện trạng là rừng; thời điểm kiểm kê năm 2014 của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng hiện trạng là đất trống có cây gỗ tái sinh. 
 
Những diện tích rừng bị phá trồng các loại cây nông nghiệp nói trên đều thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Tuy nhiên, hiện tại, Hạt Kiểm lâm của Vườn chỉ cung cấp 1 hồ sơ vi phạm lấn chiếm rừng với diện tích 462 m2
 
VĂN VIỆT
,