Đam Rông phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo

Cập nhật lúc 04:40, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
Những năm qua, đặc biệt là giai đoạn từ 2016 - 2020, huyện Đam Rông đã được đầu tư trên 310 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án khác… Từ các nguồn kinh phí này, Đam Rông đã tập trung xây dựng hàng chục công trình trọng điểm, cấp thiết (công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…); các công trình dân sinh và đa dạng hóa hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi một số giống cây trồng, vật nuôi và chương trình tái canh cà phê…; đồng thời, mở 19 lớp đào tạo nghề cho 419 lao động nông thôn và tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho 116 người đi xuất khẩu lao động. 
 
Các chương trình, dự án nói trên đã giúp cho hàng ngàn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện về tư liệu sản xuất, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hộ dân được cải thiện đáng kể. Đồng thời, đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân. 
 
Đến nay, trên địa bàn huyện Đam Rông đã có 6/8 xã thoát khỏi xã khu vực III, 26/53 thôn thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn. Huyện Đam Rông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 37,11% năm 2016 xuống còn khoảng 7% vào cuối năm 2020 (giảm 30,11%, bình quân mỗi năm giảm 6,02%), vượt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện Đam Rông nhiệm kỳ III đề ra (giảm từ 5-6%/năm) và phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2020.
 
LAM PHƯƠNG
,