Bảo Lâm: Nhiều sản phẩm tiếp tục đầu tư đạt chất lượng OCOP

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Hai, 29/11/2021 (GMT+7)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết: Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vẫn tiếp tục được các địa phương trên địa bàn huyện Bảo Lâm quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bên cạnh các chủ thể tham gia OCOP tiếp tục đầu tư đa dạng mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 
Theo đó, 3 sản phẩm bơ 034 của 3 chủ thể tham gia Chương trình OCOP bao gồm Công ty TNHH TMDV Huyền Phú, Tổ hợp tác Sang Trọng và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dậu tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao số lượng và chất lượng, phấn đấu đạt OCOP Lâm Đồng hạng 3 sao. Ngoài ra, Hợp tác xã DVTM Bình Minh có sản phẩm bơ 034 đã đạt OCOP Lâm Đồng hạng 3 sao đang tiếp tục đầu tư để nâng OCOP Lâm Đồng lên 4 sao.
 
TRỊNH CHU
,