Cát Tiên: Dân đóng góp trên 37 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 của huyện Cát Tiên mới đây, trong năm 2016, huyện Cát Tiên đã huy động được gần 576 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 37 tỷ đồng.
 
Từ số tiền này, Cát Tiên đã đầu tư cứng hóa 35 km trục đường thôn, đường xã, đường nội đồng; xây dựng 21 công trình thủy lợi và sửa chữa, nâng cấp 4 km kênh mương... 
 
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Cát Tiên, hiện Cát Tiên đã có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, gồm: Quảng Ngãi, Gia Viễn, Đức Phổ và Phước Cát I. Trong năm 2017, mục tiêu huyện Cát Tiên đặt ra có thêm 1 - 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.
 
N.ĐỒNG
,
.