Rô Men xây dựng mô hình công sở không khói thuốc
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và từng bước loại bỏ khói thuốc khỏi công sở, xã Rô Men, huyện Đam Rông đã tổ chức lễ phát động và xây dựng bản cam kết “không hút thuốc lá” nơi công cộng. Sau một thời gian triển khai, hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có nhiều cán bộ, công chức đã cai được thuốc lá. 
 
Để xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong cơ quan, năm 2016, xã Rô Men đã xây dựng mô hình “Không khói thuốc” và tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể ký cam kết không vi phạm các quy định về hút thuốc lá nơi công sở; đưa việc quy định về cấm hút thuốc lá tại cơ quan vào quy chế nội bộ, để căn cứ bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên vào cuối năm. 
 
Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, xã Rô Men đã đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, công chức đối với việc hút thuốc lá nơi công cộng. Đồng thời, gắn panô, hệ thống biển báo “cấm hút thuốc” tại cổng, hành lang, phòng làm việc, trên cơ sở gắn với việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với kinh tế, sức khỏe, cũng như những nội dung chính của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức trong các buổi họp, hội nghị. Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể đã phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nhắc nhở cán bộ nghiêm túc thực hiện quy định về việc không hút thuốc lá nơi công sở. 
 
Ông Đào Bá Trực, Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá xã Rô Men cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức phát động và ký cam kết không hút thuốc lá đến từng CBCNVC, Ban Chỉ đạo cũng đã xây dựng các văn bản, nhằm đưa nội dung buổi phát động trên cơ sở gắn với nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chỉ đạo”.
 
Cùng với các hoạt động trên, Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá xã Rô Men còn thành lập tổ thực thi công vụ để theo dõi, giám sát, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. 
 
Theo đó, khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm lần đầu thì sẽ nhắc nhở, nếu tái phạm nhiều lần thì sẽ có hình thức cảnh cáo trước tập thể và căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Ngoài ra, tổ công vụ còn có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai mô hình “Không khói thuốc” tại công sở, từ đó kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
 
Ông Đào Bá Trực nói: “Để đánh giá, theo dõi việc thực hiện của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo đã thành lập tổ công vụ để theo dõi, nhắc nhở CBCNVC còn vi phạm; đồng thời, đã đưa nội dung cam kết phòng, chống tác hại của thuốc lá vào công tác thi đua khen thưởng, cũng như đánh giá CBCNVC cuối năm”. 
 
Thông qua việc phát động và triển khai mô hình “Không khói thuốc” tại công sở đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ được những tác hại của thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Do vậy, nhiều cán bộ, công chức đã dần bỏ được thói quen hút thuốc, thậm chí có người còn cai được thuốc lá. 
 
Anh Nguyễn Văn Thạo, Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy quân sự xã Rô Men cho biết: “Trước đây, bản thân tôi thường xuyên hút thuốc lá, nhưng từ khi cơ quan phát động phong trào không hút thuốc lá nơi công sở, thì tôi đã ý thức được và chấp hành nội dung phát động của cơ quan đó là bỏ hút thuốc lá. Từ khi bỏ hút thuốc lá đến nay tôi thấy sức khỏe rất là tốt”.
 
Có thể nói, mô hình “Không khói thuốc” ở xã Rô Men đã mang lại những kết quả tích cực. Trước hết, mô hình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức về giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đặc biệt, mô hình này đã bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống.               
 
LÊ TUẤN
,
.