Hơn 11 tỷ đồng quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành" giai đoạn 2017 - 2020
Cập nhật lúc 14:19, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Lâm Đồng chọn đợt cao điểm về tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành” năm 2017 đúng thời gian tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài nước.
 
Theo Kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành” giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá nông sản và du lịch canh nông trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam. 
 
Sản phẩm áp dụng để tập trung các nguồn lực phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là: rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trong phạm vi Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một số xã của huyện Lâm Hà theo ranh giới quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; người tiêu dùng sản phẩm, người sử dụng dịch vụ; các sở, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể tỉnh Lâm Đồng; các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.
 
Nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức truyền thông, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, công tác quản lý thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm. Kinh phí phê duyệt cho kế hoạch này từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí hàng năm, trong đó năm 2017 là 1,119 tỷ đồng, cho cả giai đoạn 2017 - 2020 là 11,385 tỷ đồng.  
 
AN NHIÊN
,
.