Quản lý và điều trị cho 1.313 bệnh nhân tâm thần phân liệt

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, có 141 xã, phường điểm triển khai Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Dự án đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân động kinh mới tại 6 xã của huyện Di Linh và Đam Rông.
 
Đến nay, dự án quản lý và điều trị cho 1.313 bệnh nhân tâm thần phân liệt, trong đó có 31 bệnh nhân phát hiện mới, 1.230 bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị đều (đạt tỉ lệ 94% so với kế hoạch giao 90%). Có 1.271 bệnh nhân tâm thần phân liệt được tái hòa nhập cộng đồng (đạt tỉ lệ 97% so với kế hoạch giao 93%). Quản lý điều trị cho 1.574 bệnh nhân động kinh, trong đó có 48 bệnh nhân phát hiện mới, 1.467 bệnh nhân động kinh được điều trị đều (đạt tỉ lệ là 93% so với kế hoạch giao 90%). 
 
AN NHIÊN
,