Tăng điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và huyện, thành năm 2019

Cập nhật lúc 06:14, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)
Trong hầu hết các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) đều có những cải thiện nhất định nên điểm chỉ số CCHC cấp sở, ngành cũng như cấp huyện, thành của Lâm Đồng trong năm 2019 đã tăng lên đáng kể.
 
Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
 
Hướng đến tính khách quan 
 
Như một thông lệ những năm gần đây, trong tháng 2/2020 Sở Nội vụ lại phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tiến hành đánh giá, xác định chỉ số CCHC của tất cả các sở, ban, ngành và các huyện, thành của tỉnh trong năm 2019.
 
Mục tiêu của việc đánh giá chỉ số CCHC, như tỉnh xác định, nhằm kiểm tra một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC hàng năm của các sở, ngành và của UBND các huyện, thành. Chỉ số điểm đạt được trong từng lĩnh vực không chỉ giúp các cơ quan, đơn vị thấy rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, kịp thời đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp mà còn giúp tỉnh có những định hướng sát, đúng trong việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC chung của tỉnh hiện nay.
 
Có 2 nội dung chính trong đánh giá chỉ số CCHC gồm tự đánh giá và điều tra xã hội học. Với tự đánh giá để xác định 65/100 điểm; cấp sở, ngành tự đánh giá việc thực hiện 70/73 tiêu chí thành phần; cấp huyện, thành tự đánh giá 91/94 tiêu chí thành phần. Trong điều tra xã hội học với 35/100 điểm; cấp sở, ngành được khảo sát 3 trong 73 tiêu chí thành phần; còn cấp huyện, thành khảo sát 3 trong 94 tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được xác định bằng tỷ lệ % giữa điểm điều tra xã hội học cộng với điểm tự đánh giá đã qua thẩm định của Tổ thẩm định tỉnh với tổng điểm tối đa 100 điểm.
 
Cũng cần biết rằng để thẩm định điểm số, Tổ thẩm định tỉnh không chỉ dựa vào tài liệu kiểm chứng do các đơn vị cung cấp mà còn dựa vào hồ sơ quản lý của các sở chủ trì, kết hợp quá trình kiểm tra, theo dõi thực hiện. Những tiêu chí, tiêu chí thành phần qua thẩm định khi tăng điểm hay giảm điểm so với kết quả tự đánh giá của các đơn vị đều được giải thích lý do.
 
Trong điều tra xã hội học, phiếu khảo sát cấp sở, ngành sẽ gửi đến các tổ chức, cá nhân đã tham gia giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2019 tại bộ phận một cửa của các sở, ngành và cơ quan trực thuộc.
 
Nhưng với cấp huyện, thành thì nhiệm vụ khảo sát có phức tạp hơn. Không chỉ gửi phiếu điều tra đến các tổ chức, cá nhân có giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND các huyện, thành mà mỗi huyện, thành còn chọn điều tra thêm ở các xã cùng điều tra sử dụng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục.
 
Để khảo sát, mỗi huyện, thành chọn ra 3 xã, phường, thị trấn đại diện cho các khu vực có điều kiện tốt, điều kiện trung bình, điều kiện khó khăn. Tại các xã, phiếu điều tra cũng gửi đến các tổ chức, cá nhân đã tham gia giải quyết TTHC trong năm 2019 tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 
 
Với dịch vụ giáo dục công, phiếu khảo sát được gửi đến phụ huynh học sinh đang học tại các trường phổ thông các cấp trên địa bàn trong năm 2019. Còn với dịch vụ y tế công, khảo sát được gửi đến cho người dân đã tham gia dịch vụ khám chữa bệnh trong năm 2019 tại các cơ sở y tế của huyện, thành phố.
 
Tổng cộng đã có trên 14 nghìn phiếu khảo sát được gửi đến các địa chỉ tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cho cả 2 cấp sở, ngành và cấp huyện, thành, trong đó cấp huyện gần 11 nghìn phiếu, số còn lại là của cấp sở, ngành. Kết thúc đợt khảo sát, tỉnh đã thu về gần 13 nghìn phiếu, trong đó chỉ có 107 phiếu là không hợp lệ, còn lại đều hợp lệ. 
 
Chỉ số tăng ở cả 2 cấp 
 
Điều đáng nói nhất trong kết quả đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 chính là việc điểm chỉ số đều tăng ở cả cấp sở, ngành và cấp huyện, thành.
 
Trong cấp sở, ngành, chỉ số bình quân cấp sở của năm 2019 là 94,19 điểm, tăng 3,42 điểm so với năm 2018. Toàn bộ 20 sở, ngành của tỉnh trong năm 2019 đều đạt chỉ số trên 80 điểm, trong đó có 13/20 đơn vị đạt điểm cao hơn điểm bình quân. 
 
Với 97,28 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông đứng đầu bảng xếp hạng cấp sở, ngành; còn đứng chót bảng xếp hạng ở vị trí thứ 20 là Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạt 88,24 điểm. Chênh lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất là 9,04 điểm.
 
Với cấp huyện, thành; chỉ số CCHC bình quân cấp huyện năm 2019 đạt 93,18 điểm, tăng 4,04 điểm so với năm 2018. Trong đó, toàn bộ 12 huyện, thành của tỉnh đều đạt trên 80 điểm; có 7 huyện, thành đạt điểm cao hơn điểm bình quân. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Đà Lạt với 94,87 điểm; đứng chót bảng xếp hạng là Đam Rông, chỉ đạt 89,87 điểm, chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất là 5,0 điểm.
 
Như UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ ra, còn không ít những tồn tại qua đánh giá chỉ số CCHC 2019 cần được khắc phục trong thời gian đến. Chẳng hạn, vẫn còn tình trạng đơn vị thực hiện việc tự đánh giá nhưng không đạt yêu cầu, thiếu cơ sở chứng minh, thiếu tài liệu kiểm chứng, khi tỉnh có yêu cầu đã không bổ sung được hồ sơ. Cùng đó, còn không ít các đơn vị lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC, chưa kịp thời cập nhật, đăng tải các thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến thực hiện vẫn còn rất ít.
 
Tuy nhiên, như UBND tỉnh Lâm Đồng nhận xét, đa số các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức đánh giá tại đơn vị mình chặt chẽ, đúng quy trình theo thời gian quy định, góp phần tích cực cho việc đánh giá chỉ số tại các cơ quan, đơn vị đúng thực chất, khách quan. Kết quả điểm tự chấm qua thẩm định tương đối phù hợp với tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
 
Riêng điều tra xã hội học đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về đối tượng, số lượng mẫu điều tra, được thực hiện bởi đơn vị trung gian là bưu điện, thể hiện được sự khách quan, trung thực trong đánh giá, hạn chế đến mức tối đa việc tác động của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc trả lời phiếu điều tra. Không chỉ trả lời đầy đủ trong hầu như toàn bộ phiếu điều tra, nhiều phiếu còn có các ý kiến tham gia góp ý về công tác CCHC nói chung cũng như có những phản ánh, kiến nghị đối với những vấn đề cụ thể.
 
Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2019 cho thấy, hầu hết các lĩnh vực CCHC của tỉnh đều có sự tiến bộ, cải thiện hơn so với năm 2018, ngay cả những đơn vị có vị trí thấp trong bảng xếp hạng cũng đã có những nỗ lực nhất định.
 
Trên cơ sở bảng chỉ số này UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, các huyện, thành cần rà soát, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục, cải tiến đối với các tiêu chí cũng như đối với các tiêu chí thành phần thực hiện chưa tốt để từng bước nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị mình trong năm 2020 cũng như những năm đến.
 
GIA KHÁNH 
,