Hội thảo phương thức vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

11:06, 18/06/2020

(LĐ online) - Sáng 18/6, tại TP Đà Lạt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo về "Phương thức vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động của Hội LHPN Việt Nam". 

(LĐ online) - Sáng 18/6, tại TP Đà Lạt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo về “Phương thức vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động của Hội LHPN Việt Nam”. 
 
Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo về phương thức vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động Hội LHPN Việt Nam
Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo về phương thức vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động Hội LHPN Việt Nam
 
Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội thảo. Cùng tham gia hội thảo có 35 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương; đại diện Hội Phụ nữ các huyện, thành phố có hội đoàn nữ: Đà Lạt, Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh; đại diện Hội LHPN xã, phường có hội đoàn nữ: Xã Lát, Đạ Sar, Tân Châu và 5 phường có đông hội viên Tin Lành ở Đà Lạt; các chức sắc tôn giáo tiêu biểu như: Sơ Đỗ Thị Ninh, Sư cô Thích Nữ Hạnh Khai; vợ của các mục sư tiêu biểu; đại diện hội đoàn xã N’Thol Hạ (Đức Trọng).
 
Theo Hội LHPN tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 165 ngàn hội viên phụ nữ, tỉ lệ tập hợp thu hút hội viên phụ nữ đạt 77%; trong đó, có 76.664 hội viên phụ nữ theo các tôn giáo, chiếm 46,7% so với tổng số hội viên đang sinh hoạt trong các chi, tổ hội; hội viên phụ nữ theo đạo Tin Lành chiếm 16%. Hiện nay, toàn tỉnh có 13.634 hội viên nòng cốt theo các tôn giáo. Đây là lực lượng tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội triển khai đến hội viên. Phụ nữ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động phong trào phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển của gia đình và xã hội.
 
Hội thảo được nghe các tham luận của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ Lâm Đồng), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ý kiến tham luận của các nữ chức sắc tôn giáo… Sau hội thảo, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ khảo sát, trao đổi với hội đoàn tại cơ sở, phỏng vấn thực tế tại xã N’Thol Hạ (Đức Trọng). 
 
Được biết, chủ đề của hội thảo cũng là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Ban Dân tộc - Tôn giáo (Hội LHPN Việt Nam). Địa bàn đề tài nghiên cứu khảo sát cả 3 tôn giáo tại 3 tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ tôn giáo Phật giáo, Công giáo và Tin Lành cao tại: Hà Nội, Lâm Đồng, Đồng Nai. Đối tượng nghiên cứu về cách thức vận động, thu hút nữ tín đồ của hội đoàn trong 3 tôn giáo lớn tại Việt Nam: Phật giáo, Công giáo và Tin lành; nghiên cứu các nhu cầu, nhân tố, phương thức phối hợp để thu hút phụ nữ tôn giáo trong các hội đoàn tham gia hoạt động Hội; phỏng vấn các chức sắc, chức việc tôn giáo, hội viên, phụ nữ tín đồ.
 
AN NHIÊN