Lực lượng vũ trang làm theo gương Bác

Cập nhật lúc 05:19, Thứ Hai, 07/06/2021 (GMT+7)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác đã được thực hiện bằng những nội dung, việc làm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT).
 
LLVT chung sức xây dựng NTM là một trong những nội dung cụ thể trong học tập và làm theo Bác của LLVT tỉnh Lâm Đồng
LLVT chung sức xây dựng NTM là một trong những nội dung cụ thể trong học tập và làm theo Bác của LLVT tỉnh Lâm Đồng
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, có nền nếp trong LLVT tỉnh thông qua các kế hoạch thực hiện với nội dung gắn với các phong trào thi đua cụ thể. Trong đó, chú trọng đưa các nội dung trong các nghị quyết của Trung ương, quy định của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong LLVT Quân khu”, “Quy định trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh” của Đảng ủy Quân sự tỉnh... để bổ sung vào nội dung học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, phù hợp, có tính khả thi, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cơ quan, đơn vị, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn LLVT tỉnh. 
 
Phòng Chính trị là cơ quan thường trực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ CHQS tỉnh. Trong đó, Ban Tuyên huấn là cơ quan trực tiếp giúp việc Phòng Chính trị. Trung tá Hoàng Văn Việt - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết thêm: Việc học tập và làm theo Bác được xác định trong kế hoạch và đăng ký phấn đấu của từng cá nhân, của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Những nội dung này được đơn vị kiểm tra hàng tháng. Riêng đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt thì còn đặc biệt chú trọng trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị.
 
Qua 5 năm, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, có nhiều cách làm thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Đảng ủy đã chỉ đạo Phòng Chính trị hướng dẫn các cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt mô hình “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kết hợp tốt giữa đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, thù địch với lồng ghép nội dung các lời dạy của Bác để tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Các tổ chức quần chúng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố và Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thành lập các đội, tổ chức luyện tập và tham gia thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức và thường xuyên đạt được giải cao.... 
 
Tinh thần Chỉ thị 05 còn được thể hiện rõ trong công tác dân vận của LLVT. Với đặc thù là địa bàn miền núi, diện tích rộng với 47 dân tộc anh em chiếm 25,72% dân số toàn tỉnh, so với địa bàn khác trong Quân khu 7, Lâm Đồng là nơi mà hoạt động của LLVT cũng như đời sống của bà con nhân dân còn gặp khó khăn, nhất là về nhà ở. Tuy vậy LLVT tỉnh Lâm Đồng vẫn có nhiều nỗ lực và được Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao trong thực hiện việc xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân”. Nếu như năm 2020, LLVT hoàn thành xuất sắc 17 căn thì trong 3 tháng đầu năm 2021 đã có 6 căn được xây dựng. Và trong 6 căn trên có 3 căn là gia đình khó khăn có chiến sĩ nhập ngũ năm 2021. Hoạt động này vẫn tiếp tục được thực hiện và con số đang tăng lên. Thượng tá Cao Xuân Dưỡng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đam Rông, chia sẻ: “Học Bác trong việc lo cho dân, Ban CHQS huyện đã tích cực triển khai xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân”. Hoạt động này đã được chính quyền địa phương và bà con đồng tình ủng hộ. Bởi vậy tiến độ triển khai rất thuận lợi và quan trọng nhất là đã góp phần thắt chặt thêm nghĩa tình quân - dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn như Đam Rông...
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần giúp LLVT Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm mới, phù hợp tình hình đơn vị và nhiệm vụ được giao vẫn là nội dung xuyên suốt được các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quan tâm thực hiện. Điều đó sẽ góp phần bảo đảm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng Nhân dân.
 
NGỌC NGÀ
,