Hoàn thành tốt công tác giáo dục - đào tạo

06:01, 14/01/2022
Trong bối cảnh những khó khăn chung đặt ra trong năm 2021 và yêu cầu ngày càng cao đối với các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, song Học viện Lục quân đã tổ chức thực hiện chặt chẽ và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.
 
Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhận khen thưởng của Ban Giám đốc Học viện Lục quân.
Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhận khen thưởng của Ban Giám đốc Học viện Lục quân.
 
Trong thực hiện công tác giáo dục - đào tạo, nhiều nội dung đổi mới đã được Học viện Lục quân thực hiện. Cụ thể, Học viện đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá, đưa vào sử dụng 13 chương trình khung đào tạo theo chức vụ; xây dựng 26 chương trình khung, chương trình chi tiết môn học cho các đối tượng học viên theo Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Xây dựng kế hoạch và điều hành huấn luyện chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 
 
Học viện cũng đã tổ chức các đợt luyện tập, diễn tập cho học viên đào tạo theo chức vụ đạt chất lượng tốt. Thực hiện có nền nếp công tác thanh tra, kiểm tra huấn luyện, duy trì nghiêm Quy chế giáo dục - đào tạo. 
 
Bên cạnh đó, Học viện cũng thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, tuyển sinh sau đại học; đặc biệt chú trọng việc xét tiêu chuẩn về ngoại ngữ. Kịp thời xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
 
Các khoa giảng viên làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện; chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên; tăng cường vận dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn cho người học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đại đa số học viên có động cơ, thái độ đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Học viện và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Học viên tốt nghiệp ra trường có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Tham gia 5 sản phẩm trong Hội thi Sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các học viện, nhà trường năm 2021 do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức đạt chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao; trong đó có 2 sản phẩm đoạt giải Ba toàn quân. 
 
Song song với các nhiệm vụ trên, công tác nghiên cứu khoa học quân sự cũng được Học viện Lục quân triển khai toàn diện trong năm qua. Kết quả nghiệm thu các đề tài, tài liệu, giáo trình cấp Bộ, cấp ngành, cấp cơ sở đạt kết quả tốt. Trong đó, có 1 đề tài nghiệm thu cấp Bộ đạt xuất sắc. Nhiều đề tài, chuyên đề khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện hiệu quả trên nền tảng tình hình chính trị, tư tưởng ổn định trong toàn Học viện. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Chủ động thực hiện có chất lượng hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng... Công tác hậu cần đã chủ động bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Học viện. Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy định; bảo đảm tiến độ, chất lượng. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các khu cách ly tập trung chặt chẽ, hiệu quả. Tích cực chi viện lực lượng, phương tiện, nông sản hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. 
 
Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Học viện. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 
 
Với kết quả đạt được trong năm qua, Học viện vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, đất nước ta tiếp tục gặp không ít khó khăn. Học viện triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Số lượng và đối tượng học viên tiếp tục tăng cao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị tiếp tục giảm mạnh do hết tuổi phục vụ tại ngũ; cán bộ chủ trì các cấp có sự chuyển tiếp thế hệ. Cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, nhiệt tình, trách nhiệm nhưng kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Học viện đang trong quá trình xây dựng cơ bản, đời sống của một số cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ còn khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những tác động tiêu cực đến các hoạt động của Học viện... 
 
Năm 2022, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới; cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.
 
NGỌC NGÀ