Tiếp tục phân bổ và điều chuyển vắc xin phòng bệnh Covid-19

03:11, 07/11/2022
(LĐ online) - Ngày 7/11, Sở Y tế Lâm Đồng đã phân bổ vắc xin phòng bệnh Covid-19 đợt 53 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh để tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
 
Thực hiện quyết định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 178, 179 và 180; trong đó, tỉnh Lâm Đồng được cấp 17.400 liều vắc xin Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Úc viện trợ, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ vắc xin đợt 53 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
 
Cụ thể: Tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer đủ 28 ngày.
 
Thời gian tổ chức tiêm từ ngày 9/11 đến ngày 18/11.
 
Điều chuyển 2.862 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19 đợt 52
 
Cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng đã điều chuyển 2.862 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer phòng bệnh Covid-19 đợt 52 đến 10 Trung tâm Y tế huyện để tổ chức tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trở lên.
 
 Trước đó, tỉnh Lâm Đồng được cấp 29.400 liều vắc xin Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên do Chính phủ Úc viện trợ, Sở Y tế tỉnh đã phân bổ vắc xin đợt 52 cho các đơn vị trong tỉnh để tổ chức tiêm cho các đối tượng theo quy định. 
 
Căn cứ tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bênh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố hiện nay và để sử dụng hiệu quả số vắc xin được phân bổ, tránh hủy bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng, Sở Y tế tỉnh điều chuyển vắc xin từ số lượng đã phân bổ đợt 52 giữa các đơn vị với tổng số 2.862 liều.
 
Cụ thể, điều chuyển 738 liều vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 366 liều từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 372 liều từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng và 1.386 liều từ Trung tâm Y tế Đà Lạt đến Trung tâm Y tế của 10 huyện trong tỉnh để tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.
 
Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bênh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, Trung tâm Y tế Đà Lạt chủ động phối hợp với các đơn vị được tiếp nhận vắc xin để xuất kho, vận chuyển, bàn giao vắc xin cho các đơn vị theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh, an toàn vắc xin và báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày theo quy định.
 
AN NHIÊN