Đảng bộ Di Linh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)
Sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Di Linh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát trong cả nhiệm kỳ. Theo đó, năm 2016, Chương trình kiểm tra, giám sát đã được xây dựng và tập trung triển khai một cách quyết liệt. Qua đó, Đảng bộ huyện Di Linh đã phát hiện và xử lý kỷ luật những đảng viên và tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) vi phạm. Nhờ vậy, kỷ luật trong Đảng được giữ nghiêm.    
 
Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Di Linh: Nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm của các TCCSĐ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, như: Chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… 
 
Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra (4 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức Đảng và 4 cuộc kiểm tra đối với đảng viên); đồng thời, tiến hành giám sát 3 tổ chức Đảng. Sau khi kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận và thông báo đến các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát biết để kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại. 
 
Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBKT Huyện ủy Di Linh đã thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới. Theo UBKT Huyện ủy Di Linh, trong năm 2016, UBKT Huyện ủy đã tập trung nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện và kiểm tra 6 đảng viên, 3 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT kết luận 6 đảng viên đều vi phạm kỷ luật; trong đó, có 3 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và 3 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật (hình thức cảnh cáo). 
 
Trong số 3 tổ chức Đảng được kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, có 2 tổ chức Đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật (hình thức khiển trách). UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 6 tổ chức Đảng cấp dưới và phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Từ đó, UBKT Huyện ủy đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và giúp cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở rút kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 6 tổ chức Đảng cấp dưới; kiểm tra việc thu chi ngân sách Đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; giải quyết 20 đơn thư tố cáo… và thực hiện chức năng giám sát theo Điều lệ Đảng quy định.
 
Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Di Linh và các Đảng ủy, Chi bộ cơ sở đã kiên quyết xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm. 
 
Năm 2016, trong toàn Đảng bộ huyện Di Linh có 2 tổ chức Đảng và 10 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (2 tổ chức Đảng bị khiển trách, 5 đảng viên bị khiển trách, 5 đảng viên bị cảnh cáo). Nội dung vi phạm dẫn đến bị thi hành kỷ luật chủ yếu là do không chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…  
 
Theo Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh: “Sau đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Di Linh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và xem vai trò kiểm tra, giám sát là hết sức quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giữ gìn trật tự, kỷ cương trong Đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều chuyển vị trí công tác của một số cán bộ, đảng viên. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2016, Đảng bộ huyện chỉ có 4 TCCSĐ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ và không có TCCSĐ yếu kém”. 
 
Tuy nhiên, về mặt còn tồn tại, Bí thư Huyện ủy Di Linh cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, giám sát và việc đánh giá, kết luận đôi lúc chưa toàn diện, thiếu khách quan; còn có sự né tránh, ngại va chạm. Sau kiểm tra, giám sát, việc sửa chữa, khắc phục sai phạm, khuyết điểm của một số đảng viên còn chậm, chưa tiến bộ”.
 
XUÂN LONG
,
.