Đam Rông chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên qua đánh giá, xếp loại
Cập nhật lúc 11:29, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Hiện nay, Đảng bộ huyện Đam Rông có 32 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với 1.470 đảng viên. Để đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên năm 2016 một cách khách quan, đúng thực chất, trước khi đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm. Trên cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên của các cấp ủy cơ sở, Tổ công tác cùng với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức thẩm định, cho ý kiến nhận xét trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, công nhận kết quả phân loại. 
 
Theo Thường trực Huyện ủy Đam Rông: kết quả đánh giá năm 2016, toàn Đảng bộ huyện có 19/32 TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM), đạt tỷ lệ 59,4%; 13 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (40,6%) và không có TCCSĐ yếu kém. Về chất lượng đảng viên, trong 1.359 đồng chí được đánh giá có 10,9% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 12% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 79,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 7,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và chỉ có 1,7% đảng viên vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, phải là những TCCSĐ có văn bản đăng ký phấn đấu và giữ vững đơn vị TSVM ngay từ đầu năm. Việc đánh giá được xem xét trong nhiều mối quan hệ, phối hợp đồng bộ với các ngành dọc theo lĩnh vực quản lý; được mở rộng theo hướng dân chủ, công khai, đi đôi với nâng cao tính tự giác, trung thực trong tự phê bình và phê bình. Do vậy đã chọn được chính xác, đúng thực chất, toàn diện hơn số TCCSĐ TSVM và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 
 
Qua đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực có tính chất bức thiết ở địa phương; nghiêm khắc trừ điểm, hạ bậc thi đua đối với một số tập thể, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác yêu cầu phải kiên quyết khắc phục một số hạn chế trong thời gian tới: Việc kiểm điểm ở một số TCCSĐ chủ yếu nêu thành tích, chưa thẳng thắn nhận và chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn tập trung vào số đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác thẩm định chất lượng TCCSĐ, đảng viên còn biểu hiện chiếu cố…
 
LAN HỒ
,
.