Đảng bộ xã Đức Phổ:
Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)
Theo đồng chí Mai Bảo Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên), ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đức Phổ xác định, gắn việc xây dựng Đảng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đảng bộ xã Đức Phổ hiện có 10 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 6 chi bộ đã thành lập được chi ủy. Từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã Đức Phổ đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên bằng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đức Phổ tập trung vào đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, Đảng bộ xã Đức Phổ cũng chủ động bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. “Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ đầu tiên phải xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Muốn làm được điều này, ngoài việc tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thì công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, cùng với việc duy trì tốt phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 - CT/TW) của Bộ Chính trị phải trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong Đảng bộ xã Đức Phổ”, đồng chí Mai Bảo Xuyên cho biết. 
 
Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Đức Phổ có đủ năng lực lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một nội dung quan trọng khác cũng được Đảng bộ xã Đức Phổ thực hiện tốt là công tác tạo nguồn đảng viên. Năm 2016, Đảng bộ xã Đức Phổ kết nạp 5 đảng viên mới, đạt 125% kế hoạch. Cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ xã Đức Phổ tăng cường. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Phổ đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát đối với 10 chi bộ trực thuộc. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Phổ tập trung nhắc nhở việc xây dựng chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/ĐU của Đảng ủy xã Đức Phổ về công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021cũng như việc cụ thể về chỉ tiêu, giải pháp phát triển trên địa bàn thôn và đơn vị. 

 
Một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Đức Phổ hết sức quan tâm là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Trong đó, việc giám sát, phản biện xã hội được coi trọng, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng gắn bó, thắt chặt.
 
Theo đồng chí Hà Thị Hào, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Phổ, qua đánh giá và phân loại, 100% chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong năm 2016, Đảng bộ xã Đức Phổ được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Các tổ chức, đoàn thể trong xã đều đạt trong sạch vững mạnh. 
 
Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Đức Phổ đã thay đổi rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38 triệu đồng/năm. Năm 2016, tổng sản lượng lương thực của xã Đức Phổ đạt trên 4.910 tấn. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2016 do xã quản lý được hơn 2,4 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông nghiệp của xã hiện chỉ còn 82% và tỷ trọng ngành dịch vụ đã tăng lên 18%.
 
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Đức Phổ tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong năm 2016, xã Đức Phổ có 5/5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa và 5/5 thôn đạt thôn văn hóa. Tỷ lệ các gia đình đạt gia đình văn hóa hơn 92%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2015, xã Đức Phổ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Đồng chí Mai Bảo Xuyên khẳng định công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, củng cố và ngày càng nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương.
 
TRỊNH CHU
,
.