Di Linh: Làm tốt công tác dân vận vùng DTTS
Cập nhật lúc 10:30, Thứ Hai, 13/02/2017 (GMT+7)
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong thời gian qua. 
 
Huyện Di Linh hiện có 18 xã và 1 thị trấn, gồm 28 dân tộc cùng sinh sống với gần 164 ngàn người; trong đó, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 39%. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, với cây trồng chủ lực là cà phê, hoa màu...
 
Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh cho biết: Xác định rõ quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài, là vấn đề cấp bách hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành Kế hoạch số 08 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào DTTS”, trong đó xác định rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, các dự án đầu tư của Nhà nước sẽ góp phần phát triển toàn diện vùng đồng DTTS trong huyện.
 
Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng toàn diện vùng đồng bào DTTS, Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và trực tiếp kiểm tra, khảo sát toàn diện vùng DTTS tại 6 xã, gồm: Sơn điền, Gia Bắc, Tân Thượng, Đinh Trang Thượng, Đinh Trang Hòa và Bảo Thuận, là những xã có đông đồng bào DTTS sinh sống. Qua kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, Ban Dân vận đã báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung xây dựng toàn diện vùng DTTS trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động thi đua, đăng ký đảm nhận nhiều nội dung, phần việc thiết thực như: Thu gom và xử lý rác thải; xây dựng các tuyến đường không rác, các tuyến đường hoa và cây xanh (do Hội Phụ nữ thực hiện); vận động hội viên Hội cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hiến đất, hiến cây trồng, đóng góp ngày công lao động, tiền của để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hội trường thôn, cánh cổng, nhà văn hóa, xây dựng mô hình “Tiếng kẻng An ninh”. Nhiều phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được MTTQ phát động và tạo hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống... 
 
Từ công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các đoàn thể và của cả hệ thống chính trị, Di Linh đã huy động được nguồn đóng góp lớn từ nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Cụ thể, đã huy động được trên 3.461 tỷ đồng trong năm 2016 để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng tổng số xã về đích nông thôn mới đạt 7 xã, trong đó có 5 xã vùng đồng bào DTTS. Đây là kết quả đáng mừng, góp phần đáng kể trong công cuộc xây dựng, đổi mới toàn diện vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS. Các tệ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các hủ tục lạc hậu trong lễ cưới hỏi, ma chay từng bước được đẩy lùi. Bà con vùng DTTS đã thay đổi tư duy, áp dụng chương trình chuyển đổi cây trồng, trồng xen canh sầu riêng, hồ tiêu, bơ trong vườn cà phê… theo chương trình tái canh cà phê trên tổng diện tích trên 2.600 ha, đạt 105% kế hoạch.
 
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, Đảng bộ, chính quyền huyện Di Linh đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Đây là động lực to lớn nhằm giúp công tác giảm nghèo được bền vững. Năm 2016, thống kê của phòng chức năng cho thấy, đã có 1.124 hộ được vay tổng vốn là gần 373 triệu đồng để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn ngân sách huyện, đã hỗ trợ cho 8 thôn nghèo theo Nghị quyết 30a giai đoạn 2016 - 2020 là 800 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện chương trình trợ giá giống cây trồng cho bà con với tổng kinh phí trên 470 triệu đồng. Qua đó, phần nào đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con DTTS về cả tinh thần, vật chất, từng bước ổn định, nâng cao thu nhập cho gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 14,42%, giảm đáng kể so với năm 2015 là 3,6%.
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh còn làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đó là luôn quan tâm, chú trọng đến việc phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS, nhất là về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
Trao đổi về vấn đề này, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh Nguyễn Văn Bính cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn kịp thời động viên già làng, người có uy tín  phát huy những mặt tích cực, những cách làm hay, rút kinh nghiệm những việc làm còn hạn chế, thiếu sót để từ đó công tác dân vận trong vùng DTTS được ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy còn phối hợp với UBMTTQ huyện thực hiện củng cố, kiện toàn được 16 hội già làng gồm 80 thành viên tại 16 xã. Đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, luôn là đội ngũ gương mẫu đi đầu trong cộng đồng và tích cực vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
NGUYỆT THU
,
.