Đức Trọng: Kết nạp 39 đảng viên mới
Cập nhật lúc 17:33, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)
Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng thông tin, từ đầu năm 2017 đến nay, Đức Trọng kết nạp được 39 đảng viên mới trong tổng số 200 đảng viên mới theo kế hoạch năm 2017 của Huyện ủy. 
 
Đảng viên mới hầu hết được phát triển từ lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên tại các thôn, buôn, trở thành lực lượng nòng cốt cho các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở. Đây là kết quả của công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ huyện Đức Trọng quan tâm thúc đẩy từ chủ trương tới các hoạt động thực tiễn. Lực lượng đảng viên mới đã nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.219 đồng chí. 
 
Được biết, nhờ chú trọng công tác phát triển Đảng, số lượng đảng viên mới của Đức Trọng đều vượt kế hoạch năm, cụ thể như kế hoạch năm 2016 phát triển 200 đảng viên và kết quả cuối cùng là 250 đảng viên mới được kết nạp.
 
D.Q
,
.