Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy các sáng kiến trong tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở
Cập nhật lúc 15:51, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 11/4, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng đoàn Giám sát cùng các thành viên của Đoàn Giám sát, đại diện của Bộ Nội vụ.
 
Về phía Lâm Đồng có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt cùng các huyện Đơn Dương, Lâm Hà…
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với Đoàn Giám sát Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính của Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2016. 
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giai đoạn 2011- 2016 là 19 đơn vị; chi cục và cấp tương đương năm 2011 có 15 đơn vị, đến cuối năm 2016 có 14 đơn vị; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2011 có 10 đơn vị, cuối năm 2016 còn 8 đơn vị; đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2011 có 152 đơn vị, cuối năm 2016 còn 147 đơn vị. Cấp huyện giai đoạn 2011- 2016 có 155 phòng chuyên môn thuộc 12 huyện thành phố; đơn vị hành chính cấp xã năm 2011 có 148 xã, phường, cuối năm 2016 còn 147 xã. So với thời điểm trước 2008, bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn đều giảm.
 
Lâm Đồng cũng thực hiện nghiêm túc quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, tiêu chuẩn hóa cũng như rà soát, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tỉnh cũng kịp thời ban hành các văn bản quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp quy định hiện hành, đúng thẩm quyền và phân cấp quản lý. 
 
 Trong thời gian qua, Lâm Đồng cũng thường xuyên tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của trung ương, đảm bảo tính gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động. 
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương như một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện được tổ chức theo nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực song cơ cấu tổ chức bên trong có xu hướng tăng lên; chức năng, nhiệm vụ ở một số lĩnh vực hành chính có sự tương đồng, trùng lặp; số lượng đơn vị sự nghiệp nhiều, quy mô nhỏ, khả năng tự chủ thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước; chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp ở một số lĩnh vực có sự tương đồng, trùng lắp; tại một số cơ quan hành chính của tỉnh vẫn phải sử dụng biên chế sự nghiệp…
 
Trong dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có những kiến nghị cụ thể với Bộ Nội vụ và Quốc hội trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 
 
Các đại biểu trong Đoàn giám sát Quốc hội cũng đặt ra các câu hỏi cho tỉnh, đồng thời lắng nghe các ý kiến phát biểu, giải trình của các lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt. 
 
Đánh giá cao những nỗ lực của Lâm Đồng trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Khắc Định biểu dương những sáng kiến về tổ chức bộ máy hành chính cơ sở của Lâm Đồng trong nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy các sáng kiến này nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho người dân. Đồng chí hoan nghênh Lâm Đồng trong thời gian qua đã có những bước phát triển lớn trong kinh tế - xã hội, thực hiện rất tốt công tác giảm biên chế theo quy định của trung ương. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trong dịp này cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Lâm Đồng và sớm trình lên Quốc hội để có những bước điều chỉnh. Đồng thời cũng đề nghị Lâm Đồng trong thực hiện giảm biên chế theo quy định cần có bước cơ cấu lại đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh. 
 
Qua đó, cho biết Quốc hội sẽ lưu ý để địa phương có thể phân cấp mạnh hơn trong khoán biên chế và có chính sách đặc thù riêng cho những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Lâm Đồng. 
 
 Viết Trọng
,
.