Ủy ban Pháp Luật Quốc hội:
Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại Đức Trọng
Cập nhật lúc 16:57, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)
Sáng 10/4, Đoàn giám sát Quốc hội do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc
Theo UBND huyện Đức Trọng, thời gian qua, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời và đồng bộ trên địa bàn huyện. Nội dung cải cách đã đi vào chiều sâu và luôn đặt trong khuôn khổ các chủ trương, chính sách của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về đổi mới hệ thống chính trị; nhận thức về cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói riêng chuyển biến khá mạnh. Kết quả đạt được đã có tác dụng từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể như: Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết hồ sơ hành chính, khắc phục được tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn được quy định rõ ràng, khắc phục được tình trạng chồng chéo; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực…
 
Cũng tại buổi làm việc, UBND huyện Đức Trọng cũng kiến nghị Bộ Nội vụ quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như: Ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ban hành danh mục vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập; ngoài việc tinh giản biên chế hàng năm thì nên có cơ chế linh động cho từng địa phương…
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định đã đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện Đức Trọng đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị UBND huyện Đức Trọng tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Riêng đối với những đề xuất, kiến nghị, đoàn giám sát của Quốc hội sẽ ghi nhận, hệ thống lại và gửi các cấp, các ngành liên quan xem xét.
 
 THY VŨ 
,
.