KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1/8/1930-1/8/2020)

Ngành Tuyên giáo 90 năm cùng Đảng vì đất nước và dân tộc

Cập nhật lúc 06:20, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
Ngành Tuyên giáo hình thành gắn liền với quá trình ra đi tìm đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo luôn đồng hành cùng Đảng và dân tộc, góp phần làm nên những thành tích phi thường trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho 5 gương điển hình tham gia buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Văn Báu
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho 5 gương điển hình tham gia buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Văn Báu
 
Tuyên giáo thuở sơ khai
 
Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, từ đó hình thành ở Người con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Từ buổi sơ khai, Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền và được tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn; lập ra những bộ phận chuyên trách công tác tuyên truyền như đội ngũ những người làm công tác lý luận, những người làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, biên tập viên, phóng viên và văn nghệ sĩ… Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.
 
Sau ngày thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng là tuyên truyền những văn kiện của Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng, đòi độc lập dân tộc và dân chủ.
 
Đặc biệt, ngày 1/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này đã tạo ra dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng công nông trong nước. Bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, cả nước đã tổ chức hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân chống chiến tranh đế quốc. Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, binh lính đã không bắn vào quần chúng biểu tình. Từ đó, ngày 1/8 trở thành dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định chọn làm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo kể từ năm 2007.
 
90 năm - ngành Tuyên giáo cùng Đảng vì đất nước, dân tộc
 
90 năm qua, bao thế hệ làm công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, thử thách. Dấu chân người làm công tác tuyên giáo in đậm trên mọi nẻo đường từ hậu phương đến tiền tuyến; từ miền quê hẻo lánh đến nơi phố thị đông người; từ trong Nhân dân đến các tổ chức của Đảng, Nhà nước và ngay cả trong lòng địch. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945. Sau ngày giành chính quyền về tay Nhân dân, công tác tuyên giáo đã tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945 - 1954), làm nên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, rút khỏi Việt Nam và công nhận hòa bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam bằng Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954). Nhưng sự trở mặt của chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm và sự vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ của đế quốc Mỹ, đất nước lại chịu cảnh tang thương chia cắt hai miền. Công tác tuyên giáo lại tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, làm nên chiến thắng huyền thoại 30/4/1975 bằng Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (giai đoạn 1954 - 1975). Để có những chiến thắng tạc vào thế kỷ, không ít cán bộ tuyên giáo - những người lính tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng đã vĩnh viễn ra đi! 
 
90 năm qua, bao thế hệ làm công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, thử thách. Dấu chân người làm công tác tuyên giáo in đậm trên mọi nẻo đường từ hậu phương đến tiền tuyến; từ miền quê hẻo lánh đến nơi phố thị đông người; từ trong Nhân dân đến các tổ chức của Đảng, Nhà nước và ngay cả trong lòng địch.
Sau ngày thống nhất đất nước, những người làm công tác tuyên giáo tiếp tục gánh vác sứ mệnh của thời đại, tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân chung tay cùng Đảng, Nhà nước khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế và bảo vệ thành công từng tấc đất biên cương (giai đoạn 1975 - 1985). Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (giai đoạn 1986 - 2020), ngành Tuyên giáo vẫn là một bộ phận cực kỳ quan trọng của Đảng, tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Công tác tuyên giáo đã góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu của thực tiễn. Qua tham mưu của công tác tuyên giáo, việc giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng; công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thực tiễn; công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng; công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả, vừa nâng cao tinh thần cảnh giác, vừa an được lòng dân.
 
Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, hệ thống tuyên giáo của Đảng lớn mạnh không ngừng. Tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp từng bước đổi mới, kiện toàn với 3.800 cán bộ tuyên giáo chuyên trách; 490 báo cáo viên Trung ương, 3.945 báo cáo viên cấp tỉnh và tương đương, 39.107 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 179.094 tuyên truyền viên cơ sở và 17.398 cộng tác viên dư luận xã hội.
 
Cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng cũng không ngừng lớn mạnh, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, từng bước được trẻ hóa và được rèn luyện trong môi trường thực tiễn. Từ tiếp thu những kinh nghiệm của thế hệ đi trước, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ, thế hệ làm công tác tuyên giáo hôm nay đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên giáo, đặc biệt là việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về công tác tư tưởng trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, thông tin, tuyên truyền và thực hiện khá thành công chương trình đưa thông tin tuyên giáo về cơ sở, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
 
Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo giữa lúc thế giới đang có nhiều bất ổn; nền kinh tế cả nước đang có những khó khăn bởi đại dịch COVID-19; biển Đông đang có những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, cơ hội vẫn không ngừng tuyên truyền xuyên tạc chống phá sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Tình hình trên đang đặt lên vai người làm công tác tuyên giáo cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng những nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề. 
 
Hơn lúc nào hết, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo Tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn ra sức rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhạy bén tình hình, đổi mới công tác tham mưu; chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tất cả vì: “ Dân an, Đảng tín, xã hội phú cường”. 
 
VĂN TÒA
,