TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2020

Công tác cán bộ là then chốt của then chốt (bài 3)

Cập nhật lúc 05:17, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)
“Thử lửa” ở cơ sở
 
Nhằm tăng cường nguồn lực chất lượng cho các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thường xuyên tiến hành luân chuyển cán bộ từ tỉnh về “thử lửa” ở cơ sở. Qua thực tiễn, việc luân chuyển cán bộ chính là điều kiện bồi dưỡng, thử thách đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương. 
 
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc - cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các khu vực điểm nóng
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc - cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các khu vực điểm nóng
 
Luân chuyển là nhiệm vụ thường xuyên
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) đã nêu rõ về việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Từ đó, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 11 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương như một khâu đột phá có tính chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới của đất nước. Nội dung này đã được Trung ương cũng như các địa phương thực hiện xuyên suốt trong các nhiệm kỳ sau này.
 
Tại Lâm Đồng, thực tiễn những năm qua cho thấy chủ trương luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc và từng bước trở thành nền nếp. Ghi nhận tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong công tác luân chuyển, Lâm Đồng thường chú trọng đưa cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn. Điều đó nhằm tạo điều kiện bồi dưỡng, thử thách và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Việc luân chuyển cán bộ được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, không làm ồ ạt, tràn lan, chạy theo số lượng, chỉ tiêu. Sự lựa chọn đúng thời điểm luân chuyển và địa bàn phù hợp đã góp phần phát huy tối đa năng lực, sở trường, thế mạnh của mỗi cán bộ.
 
Theo thống kê, giai đoạn 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định luân chuyển 5 cán bộ. Trong đó, từ tỉnh về huyện 4 đồng chí, huyện lên tỉnh 1 đồng chí. Giai đoạn 2015 - 2020 con số này đã tăng lên 7 trường hợp. Trong đó, có 6 trường hợp cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố và 1 trường hợp luân chuyển từ địa phương về tỉnh.
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tạo bước chuyển biến mới, từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, hẫng hụt, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ và tình trạng sử dụng, bố trí cán bộ đảm nhận chức vị quá lâu ở một vị trí công tác. Thông qua việc luân chuyển đã góp phần tăng cường sức mạnh của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua thực tế việc luân chuyển cán bộ ở tỉnh Lâm Đồng cho thấy, đây là điều kiện, phương pháp để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rèn luyện, thử thách và tạo nguồn cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều an tâm công tác, cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với điều kiện và môi trường làm việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, những khó khăn nảy sinh ở cơ sở cũng là môi trường tốt để cán bộ được luân chuyển có điều kiện rèn luyện trưởng thành về tư duy, phong cách và bản lĩnh, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao năng lực công tác, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Sự lựa chọn đúng đắn
 
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng. Trong đó, việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng là nội dung nổi bật về thực hiện công tác bầu cử trong Đảng. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác đại hội Đảng đã nêu rõ: “Thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao”. Đây là cách để nâng cao tinh thần dân chủ và lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết và tín nhiệm cao. Đồng thời, các đồng chí được bầu trực tiếp phải có năng lực, có tâm, có tầm và nhất là có uy tín cao trong các tầng lớp nhân dân cũng như đảng viên. 
 
Tại Lâm Đồng, sau khi xem xét kỹ lưỡng các điều kiện đặt ra, Tỉnh ủy đã quyết định thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định đó chính là niềm tin của Tỉnh ủy dành cho một đảng bộ và người đứng đầu đảng bộ đó. Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Tôn Thiện Đồng là một trong những cán bộ trẻ được Tỉnh ủy luân chuyển từ tỉnh về cơ sở. Sau 5 năm về công tác tại huyện Đạ Tẻh trên cương vị Bí thư Huyện ủy, những nỗ lực của người đứng đầu được thể hiện rõ trong sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nói chung của địa phương cũng như sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Riêng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 1 - 3/7 vừa qua, nội dung bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh tại Đại hội diễn ra vào chiều ngày 2/7. Về nhân sự Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII đã chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Cụ thể là giới thiệu đồng chí Tôn Thiện Đồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX tại Đại hội, đồng chí Tôn Thiện Đồng với 208/215 phiếu, đạt 96,74%. Kết quả giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX, đồng chí Tôn Thiện Đồng với 40/40 phiếu, đạt 100%. Tại Đại hội, với kết quả phiếu bầu là 208/215 phiếu, đạt 96,74%, đồng chí Tôn Thiện Đồng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại hội thành công không chỉ là niềm vui của bản thân đồng chí Tôn Thiện Đồng về những nỗ lực trong quá trình công tác ở cơ sở, về niềm tin mà đảng viên dành cho người đứng đầu, mà còn là niềm vui của Đảng bộ huyện Đạ Tẻh về một tập thể đoàn kết, thống nhất. Và đó cũng là niềm vui của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, bởi kết quả bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh là “trái ngọt” của những bước đi và quyết định đúng đắn trong công tác cán bộ.
 
Tại Lâm Đồng trước đây, rất nhiều cán bộ được luân chuyển về “thử lửa” ở cơ sở đã và đang đảm nhận những cương vị chủ chốt của tỉnh. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành từ cơ sở. Và hiện nay, truyền thống đó vẫn tiếp tục được phát huy trong bộ máy chính trị ở vùng đất Nam Tây Nguyên, khi mà ngoài Đạ Tẻh, hiện ở 7 huyện và thành phố khác trong tỉnh đang có những cán bộ luân chuyển “thử lửa” ở cơ sở. Khó khăn là điều chắc chắn xảy ra và mỗi người một cách thích ứng, làm việc khác nhau, song điểm chung của những cán bộ luân chuyển là tăng cường đi cơ sở, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, phụ trách trực tiếp các địa bàn khó khăn, lĩnh vực nóng bỏng... Và, đặc biệt ở họ là có tinh thần cầu thị, tích cực trau dồi để cống hiến năng lực bản thân trong dòng chảy phát triển của địa phương.
 
NGỌC NGÀ
,