Di Linh: Không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trong năm 2020

Cập nhật lúc 06:30, Thứ Ba, 02/02/2021 (GMT+7)
Tin từ UBND huyện Di Linh cho biết, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện thời gian qua luôn được duy trì thường xuyên. Huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét xử lý tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, duy trì lực lượng chốt chặn tại các chốt đã thành lập, tăng cường hoạt động vào các giờ cao điểm, kể cả ban đêm. Theo đó, trong năm 2020, đã kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng. Trong năm đã xảy ra 27 vụ vi phạm, giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 42,5%). Các vụ vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định; lâm sản tịch thu gồm gỗ tròn 20,812 m3; gỗ xẻ 13,496 m3. Đồng thời cũng trong năm 2020, huyện đã thực hiện giải tỏa được 41,63 ha diện tích cây trồng tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Hiện nay, việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng được huyện duy trì trên diện tích 74.250,63 ha cho 2.307 hộ dân và 7 tập thể.
 
Đối với việc triển khai giao chỉ tiêu diện tích trồng xen theo Đề án 2191 cho các đơn vị chủ rừng năm 2020 đã đồng thời rà soát, hướng dẫn các hộ dân ký cam kết, chuẩn bị nguồn cây giống và điểm trồng cụ thể trên các tiểu khu để thực hiện ngay trong mùa mưa. Đến nay, huyện đã thực hiện trồng xen được 567,62 ha tại 5 đơn vị chủ rừng, đồng thời triển khai kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn huyện với tổng số 1.000 cây.
 
NGUYỄN NGHĨA
,