Hơn 66,5% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã xác định đối tượng

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Sáu, 26/11/2021 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 11 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh phát hiện 460 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó 306 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm tỷ lệ hơn 66,5%. 
 
Qua đó, các cơ quan chức năng trong tỉnh Lâm Đồng đã xử lý hành chính 384 vụ, chuyển xử lý hình sự 32 vụ, thu nộp ngân sách hơn 6 tỷ đồng, tịch thu 852,2 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại. 
 
Trong đó, tính riêng tháng 11/2021, toàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 45 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích thiệt hại do phá rừng hơn 2 ha, lâm sản thiệt hại 167 m3. So với tháng 10/2021 thì tháng 11/2021 các tỷ lệ này lần lượt tăng 18,4%, giảm 44% và giảm hơn 32%. Cơ quan chức năng Lâm Đồng đã xác định đối tượng vi phạm trên 30 vụ, chiếm tỷ lệ 66,7%.
 
MẠC KHẢI
,