Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực Sân bay Liên Khương
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Đức Trọng đang khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường khu vực Sân bay Liên Khương. Cụ thể, UBND huyện giao cho xã Liên Hiệp tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân chăn nuôi gần khu vực Sân bay Liên Khương giảm dần đàn và từng bước chấm dứt chăn nuôi. Trước mắt, vận động, hướng dẫn 14 hộ chăn nuôi khu vực xung quanh Sân bay Liên Khương cách xử lý chuồng trại, chất thải chăn nuôi theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không để phát sinh thêm trường hợp chăn nuôi mới tại khu vực Sân bay Liên Khương.
 
Đồng thời, UBND huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện di dời chuồng trại gia súc, gia cầm vào các khu quy hoạch chăn nuôi hoặc chuyển đổi ngành nghề, tiến tới chấm dứt việc chăn nuôi gia súc tại khu vực Sân bay Liên Khương để tránh ô nhiễm môi trường.
 
AN NHIÊN
,
.