Lạc Dương: Phát sinh 6 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)
Theo thông tin từ huyện Lạc Dương: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn huyện có 130 hộ được công nhận thoát nghèo (đạt 86% kế hoạch). Tuy nhiên lại có 6 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo phát sinh mới. Đây là các hộ thuộc xã Đạ Nhim.
 
Hiện trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11% dân số toàn huyện (tương đương 669 hộ). Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 649 hộ, chiếm tỷ lệ 97% số hộ nghèo toàn huyện. Hộ cận nghèo chiếm 11,9% (tương đương với 715 hộ). Trong đó, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 699 hộ, chiếm 97,8% hộ cận nghèo toàn huyện.
 
N. NGÀ
,
.