Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020 với chủ đề: “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”.
 
Các vấn đề chung cần tham gia giải quyết: Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh); an toàn thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em). Ngoài ra, các vấn đề khác như: phụ nữ đi làm ăn xa, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người… 
 
Chỉ tiêu cụ thể: 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. Phấn đấu để 32.350 hội viên phụ nữ, ít nhất 1.710 phụ nữ khác và người dân trong cộng đồng được tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 147 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm. Ít nhất 16.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, cách thức lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội LHPN các cấp không lên tiếng kịp thời. Xây dựng ít nhất 44 mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát các vấn đề xã hội, ưu tiên mô hình giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
 
AN NHIÊN
 
,