Rà soát 6.325 hộ nghèo

Cập nhật lúc 06:22, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
Theo kết quả rà soát mới được phê duyệt, toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 có 6.325 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,85% tổng số hộ. 
 
Trong đó, tính chung hộ nghèo về thu nhập chiếm 83,45%. Tính riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 5,58%; hộ nghèo trong huyện Đam Rông chiếm 12,06%. 
 
Cũng qua rà soát, tổng số có 12.587 hộ cận nghèo năm 2019, chiếm tỷ lệ 3,69% tổng số hộ toàn tỉnh Lâm Đồng. Tỷ lệ hộ cận nghèo ở huyện Đam Rông chiếm 23,67%. Hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm 9,62%. 
 
So với cùng kỳ năm 2018 thì mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trong năm 2019 đã giảm với các tỷ lệ tương ứng các lĩnh vực như: 4,72% đến 5,11% (y tế); 8,05% đến 10,35% (nhà ở); 3,14% (nguồn nước sinh hoạt)...     
 
VŨ VĂN
,