Di Linh mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Cập nhật lúc 16:51, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)
Huyện ủy Di Linh vừa tổ chức xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 117 học viên là những quần chúng ưu tú, được các tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong huyện lựa chọn và giới thiệu về dự lớp học. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên của huyện trong năm 2017.
 
Trong thời gian 4 ngày học tập, các học viên được tìm hiểu 5 chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các học viên học tập đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; trong đó, có gần 85% đạt loại khá và giỏi.      
 
Bùi Trưởng
,
.