Di Linh: 542 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng
Cập nhật lúc 09:18, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)
Huyện Đoàn Di Linh cho biết: Trong 5 năm qua (từ 2012 đến 2017), các cấp Đoàn trong huyện đã giới thiệu cho các tổ chức cơ sở đảng hơn 700 đoàn viên ưu tú học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong số này đã có 542 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. 
 
Sau khi được kết nạp vào Đảng, phần lớn đảng viên trẻ được các tổ chức cơ sở đảng quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo để tạo nguồn cán bộ trẻ. Nhiều đảng viên trẻ được bầu hoặc phân công, bố trí giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức Đoàn; được bầu vào cấp ủy Đảng hoặc được tham gia bộ máy chính quyền các cấp. Được biết, hiện nay, trong huyện có 10 đảng viên là đoàn viên tham gia cấp ủy ở cơ sở; 25 đảng viên là đoàn viên tham gia HĐND các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên, sau khi hết tuổi Đoàn, được luân chuyển và phân công giữ một số vị trí công tác như phó chủ tịch UBND xã, trưởng các đoàn thể khác…
 
XUÂN LONG
,
.