Đức Trọng: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt trên 98%
Cập nhật lúc 15:10, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là số liệu được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ 2017 do UBND huyện Đức Trọng tổ chức vào sáng 17/2.
 
Trong năm 2016, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành hàng loạt các kế hoạch về Cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung kế hoạch được ban hành. 
 
Tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì và phát huy hiện quả. Trong đó, các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được mở sổ theo dõi cụ thể quá trình tiếp nhận và giải quyết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
 
Tổng số thủ tục hành chính cấp huyện áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua rà soát cập nhật mới đến cuối năm 2016 có 280/299 thủ tục, chiếm 93,64%. Tỷ lệ  giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn, duy trì kết quả giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Cụ thể: Trong năm 2016 toàn huyện tiếp nhận 83.261 hồ sơ, trong đó thuộc thẩm quyền cấp huyện là 7.512 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn chiếm 98,42%; thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 75.749 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,9%.
 
Trong năm 2017, UBND huyện Đức Trọng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng trong thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính, khắc phục tốt tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình một cửa hiện đại…
 
T.VŨ
,
.