Đà Lạt: Trên 27,8 tỷ đồng tiết kiệm từ cải cách tài chính công

Cập nhật lúc 05:09, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2021 đã thực hiện việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác; tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng trong tình hình ngân sách bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
 
Đà Lạt cũng tiếp tục duy trì cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đang được thực hiện tại 100% cơ quan, đơn vị trong thành phố; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính tại 100% đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn bộ 100% cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đều xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Đà Lạt cũng ban hành quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố; 
 
UBND thành phố Đà Lạt đang chỉ đạo Trung tâm Quản lý khai thác công trình Thủy lợi thành phố xây dựng phương án chuyển đổi mô hình hoạt động từ tự chủ một phần sang tự chủ hoàn toàn; Trung tâm Nông nghiệp thành phố xây dựng phương án chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ một phần.
 
Đồng thời, tiếp tục rà soát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng tài chính công.
 
Ước tính trong năm 2021, thông qua cải cách tài chính công, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Lạt đã tiết kiệm trên 27,8 tỷ đồng. 
 
VIẾT TRỌNG 
,