Chuyển biến sau Chỉ thị 10
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Sau khi có Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch cụ thể, trong đó nêu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn không ít những vấn đề nảy sinh cần phải tiếp tục giải quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng. 
 
Toàn tỉnh hiện nay có 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 700 tổ chức cơ sở đảng, 3.408 chi bộ trực thuộc, 4 Đảng bộ bộ phận, 41.656 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,47% dân số toàn tỉnh. Toàn Đảng bộ hiện có 3.820 chi bộ.

Sau khi có kế hoạch, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đã xây dựng nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch để cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đã đề ra được 7 phương hướng trong việc thực hiện Chỉ thị với những hướng dẫn chi tiết cho một buổi sinh hoạt chi bộ để các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiên cứu và vận dụng thống nhất thực hiện. Huyện ủy Lạc Dương ngoài việc mở hội nghị học tập, triển khai, quán triệt còn chỉ đạo các ban xây dựng đảng Huyện ủy mua các sách nghiệp vụ chuyên ngành về công tác xây dựng Đảng để trang bị và tập huấn cho cấp ủy cơ sở. Huyện ủy Đức Trọng chú tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ với các vấn đề được người dân quan tâm. Huyện ủy Đam Rông tăng cường kiểm tra ở các tổ chức đảng về việc thực hiện theo nội dung Chỉ thị... Tùy thuộc vào tình hình, điều kiện cụ thể nên các phương pháp trong thực hiện Chỉ thị số 10 cũng được cấp ủy các cấp thay đổi linh hoạt nhằm đem lại hiệu quả cao.

 
Đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu tất cả các chi bộ đều có báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị. Theo kết quả thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng ủy, chi ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp, thể hiện rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Đơn cử như tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trước khi có Chỉ thị 10, nội dung sinh hoạt chi bộ còn dàn trải, chung chung, còn nặng về công việc chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; chưa xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ; vấn đề nhận thức về tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt vẫn còn có những mặt còn hạn chế, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề… Sau khi thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ khá phong phú, sát đúng với từng loại hình tổ chức Đảng và tình hình thực tế của chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. 
 
Đa số các cấp ủy, chi bộ đều nhận thức được việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 10 sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
 
Đồng chí Dơng Gur Ha Jăk - Bí thư Đảng ủy Đạ Long (Đam Rông) nói: Sau khi thực hiện Chỉ thị 10, nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã đề cập tới những vấn đề thiết thực mà bà con quan tâm như sản xuất nông vụ, chuyển đổi giống cây trồng, trồng quản lý và bảo vệ rừng, xây dựng NTM… Từ đó có hướng đi cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo được lòng tin của bà con nhân dân. Nhờ sinh hoạt chi bộ có hiệu quả, các đảng viên nắm rõ tinh thần, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước nên công tác tuyên truyền phổ biến được thực hiện hiệu quả hơn. Bởi vậy, phong trào người dân chung tay, góp công, góp đất xây dựng đường NTM ở Đạ Long diễn ra sôi nổi. 100% người dân trong xã tham gia các đội PCCC rừng, bà con chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang trồng cây cà phê thu nhập khả quan hơn so với sản xuất lúa nước…
 
Bên cạnh nhiều tín hiệu vui đó vẫn còn một số chi bộ chưa duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt thấp nhất là ở các chi bộ thôn, tổ dân phố có ít đảng viên, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và chi bộ ở doanh nghiệp tư nhân tập trung ở những tổ chức đảng mà đảng viên là công nhân… Nhiều đảng viên trong sinh hoạt chi bộ chưa nghiêm túc, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, còn biểu hiện nể nang, né tránh; đảng viên trẻ chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ dàn trải, thiếu thiết thực, trùng lắp với sinh hoạt chuyên môn. Nhiều chi bộ ở loại hình doanh nghiệp tư nhân lúng túng việc xác định nội dung sinh hoạt; thậm chí có hiện tượng chi bộ không sinh hoạt nhưng vẫn có biên bản họp để đối phó khi cấp trên kiểm tra, vì vậy vai trò của chi bộ không được phát huy, thậm chí một số chi bộ phải giải thể. Nội dung sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế về cả nội dung và hình thức sinh hoạt. Sau sinh hoạt chuyên đề không có nghị quyết hoặc không đánh giá được kết quả thực hiện chuyên đề…
 
Chi bộ là gốc rễ của Đảng, chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Bởi vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những yêu cầu cụ thể đối với các cấp ủy, chi bộ. Trong đó, chú trọng vào việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; đặc biệt, những người lãnh đạo nói riêng, đảng viên nói chung phải thực sự nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ và trong quá trình tham gia sinh hoạt chi bộ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng... 
 
NGỌC NGÀ
,
.