Đức Trọng: Phát huy sức trẻ trong bảo vệ an ninh, trật tự

NHẬT MINH 06:33, 22/05/2023

Thời gian qua, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong Đoàn Thanh niên huyện Đức Trọng ngày càng phát triển, từng bước khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, tạo không khí thi đua sôi nổi và môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hội thi ĐVTN với văn hóa giao thông
Hội thi ĐVTN với văn hóa giao thông

Theo chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đức Trọng đã quan tâm triển khai, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. 

Nhằm tăng cường công tác nắm bắt thông tin trên các mạng xã hội trong thời kỳ mới, Huyện Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng trang mạng xã hội của Huyện Đoàn, tạo liên kết rộng rãi trên trang “Tuổi trẻ Đức Trọng - Lâm Đồng” đã thu hút gần 6.000 lượt tương tác. Đặc biệt, thông qua mạng xã hội đã tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Chuyên mục tuyên truyền pháp luật”... Huyện Đoàn cũng đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đoàn các xã, thị trấn, trường học, các liên đội trực thuộc thành lập và phát triển các trang mạng xã hội của đơn vị, qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên có những bài đăng phản biện, đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá trên mạng xã hội.

Mặt khác, phối hợp với chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện tổ chức có hiệu quả các đợt tuyên truyền, giáo dục, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các nội dung pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thành lập và duy trì ít nhất 1 đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự thu hút gần 11.500 ĐVTN tham gia.

Chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn duy trì các Câu lạc bộ Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm thu hút gần 150 ĐVTN tham gia tuần tra các thôn, tổ dân phố duy trì trật tự, trị an trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện các hoạt động tuần tra, tuyên truyền, triển khai mô hình liên kết 4 lực lượng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên tại cơ sở.

Ngoài ra, Huyện Đoàn đã phối hợp tổ chức thành công 17 phiên tòa giả định cho hơn 8.500 ĐVTN đang học tại các trường THPT, THCS trên địa bàn với các nội dung: Phiên tòa giả định về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, bạo lực học đường và giao cấu với người chưa đủ tuổi vị thành niên. Phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 530 đợt cho hơn 300.000 đoàn viên, đội viên, thanh, thiếu niên tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy với 470 đợt cho hơn 330.000 lượt đoàn viên, đội viên, thanh, thiếu niên tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của không ít cán bộ, ĐVTN về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế; cá biệt có một bộ phận thanh niên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, bị các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động, có hành động không đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của tuổi trẻ đối với công cuộc bảo vệ ANTQ. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn hướng vào nâng cao bản lĩnh chính trị,... 

Phát huy sức trẻ khơi dậy tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến của thanh niên, để họ nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ ANTQ.

Mặt khác, để thanh niên tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các cấp bộ Đoàn cần chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của ĐVTN trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực sự là lực lượng xung kích trong xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để xây dựng thế trận và nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận và nền an ninh nhân dân vững chắc.

Song song đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở... Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trường học và các ngành, các cấp, nhất là trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến bộ...