Chuyển đổi số
Di Linh: Cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Di Linh: Cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Năm 2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Di Linh đã đạt được nhiều bước tiến mới, góp phần cải thiện, tăng bậc chỉ số CCHC của huyện. Đồng thời, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.
Xem thêm