Xã hội
Hiệu quả khám, chữa bệnh sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNeID
Hiệu quả khám, chữa bệnh sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNeID
Sở Y tế Lâm Đồng vừa đánh giá kết quả triển khai Mô hình điểm Khám, chữa bệnh sử dụng QRCode thẻ Căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng định danh điện tử VNeID trong ngành Y tế tỉnh.
Xem thêm