Xã hội
Nâng cao hiệu quả công tác vận động hiến máu tình nguyện
Nâng cao hiệu quả công tác vận động hiến máu tình nguyện
Theo kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2024 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng phấn đấu vận động đạt 15.600 đơn vị máu...
Xem thêm