Đời sống
Khởi động Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2023
Khởi động Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2023
(LĐ online) - Hướng tới Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã khởi động Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
Xem thêm