Kinh tế
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mới
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mới
Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về các KCN mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phục vụ việc mời gọi nhà đầu tư.
Xem thêm