Kinh tế
Xuất khẩu hàng hóa còn nhiều dư địa tăng trưởng
Xuất khẩu hàng hóa còn nhiều dư địa tăng trưởng
Trong 5 năm qua (từ 2018 - 2022), xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng đều, góp phần tạo đầu ra cho hàng hóa Lâm Đồng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. 
Xem thêm