Kinh tế
Kiểm tra 4 doanh nghiệp và 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
Kiểm tra 4 doanh nghiệp và 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng vừa được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 4 doanh nghiệp và 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn TP Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lâm.
Xem thêm