Multimedia
Xe chỉ
Sự nguy hiểm của bệnh Đậu mùa Khỉ đang bùng phát trên toàn cầu
Xe chỉ
Xe chỉ 
Photo
Sự nguy hiểm của bệnh Đậu mùa Khỉ đang bùng phát trên toàn cầu
Các chuyên gia WHO lo ngại nguy cơ lây truyền một biến thể mới của bệnh Đậu mùa Khỉ và đang phối hợp với Bộ Y tế Congo để đánh giá tình hình.
Infographic