Multimedia
[E-Magazine] Tạo ''đòn bẩy'' cho kinh tế tập thể bứt phá, phát triển bền vững
[E-Magazine] Tạo ''đòn bẩy'' cho kinh tế tập thể bứt phá, phát triển bền vững
(LĐ online) - Nhiều năm liền, các loại hình kinh tế tập thể ở Lâm Đồng, đặc biệt là các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cả về số lượng và chất lượng....
Xem thêm